Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Από την επικαιρότητα

 

Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου και οι αντιδήμαρχοι της νέας περιόδου

Β. ΦωτάκηςΣε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου  αποφασίστηκε η εκλογή νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019.

Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο Βασ. Φωτάκης (φωτο), Αντιπρόεδρος ο Χρήστος Κορδολαίμης και Γραμματέας ο Λεων. Διονυσόπουλος

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019, εξελέγησαν οι: Ιωαν. Φαρμάκης, Ευθ. Ράπτης, Κ.Καλαντζής, Ιωαν. Βασιλείου, Ν. Γκρίζης, Π. Αντωνάκος, Ανδρ. Γκορόγιας, Μ. Παπαγεωργίου.

Αναπληρωματικά μέλη: οι Β. Καρακώστας, Μ. Σαλμά,  Π. Στούπας, Μ. Γαλαζούλα, Στ. Καμμένος.

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019,  εξελέγησαν οι: Δ. Σκορδόπουλος, Ο. Σαλακίδου, Ξ. Μπούτιβα, Γ. Παππάς,  Ευθ. Γρίβας,  Χρ.Κουτρομάνος, Τ. Παπανικολάου, ΑΘ. Κοντονάσιος.

Αναπληρωματικά μέλη: Γ. Αλεξόπουλος, Σ.Κολοβός, Κ. Σοφρώνης, Β. Σφυρής, Στ.Μερμίγκης.

Εξ άλλου με νεότερη απόφαση ορίστηκαν οι κατωτέρω αναφερόμενοι Αντιδήμαρχοι με τις έναντι εκάστου τούτων αρμοδιότητες: 

1.  Γκρίζης  Νικόλαος του Κωνσταντίνου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Β) Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων Προγραμματισμού &  Ανάπτυξης καθώς και Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας και Οργάνωσης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Δ)Τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 2. Καλαντζής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

Το σύνολο  των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

 3.  Γκούντας Χρήστος του Παναγιώτη

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης  Οχημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 4.  Αδάμης Σπυρίδων του Γεωργίου

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντηρήσεων Έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης      Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

 5.  Φαρμάκης Ιωάννης του Παναγιώτη

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

 6.  Παπαγεωργίου Μαρία, συζ. Ιωάννη

Το σύνολο των αρμοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 7. Σαλμά Μαρία του Γεωργίου

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής,

Β)  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης , του Τμήματος Βιβλιοθηκών και Αρχείων της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού  καθώς και τα θέματα Νέας Γενιάς .

 8.  Γρίβας Ευθύμιος του Σπυρίδωνα

Α)Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων καθώς και του Τμήματος Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 9. Πιστιώλη -Σαλακίδου Όλγα συζ. Νικολάου

Α)  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ΚΕΠ

Β) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Αναπληρωτής Δημάρχου ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Γκρίζης Νικόλαος, και σε περίπτωση απουσίας του η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση. Υπεύθυνη για την τέλεση πολιτικών γάμων ορίζεται η Αντιδήμαρχος Παπαγεωργίου Μαρία  σύζ. Ιωάννη  και σε περίπτωση απουσίας, η αναπλήρωση θα γίνεται με την αναγραφόμενη σειρά στην παρούσα απόφαση. 

Το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου δεν έδωσε άδεια ίδρυσης καταστήματος στην αλυσίδα H&M

Κατά πλειοψηφία αρνήθηκε το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου να εγκρίνει τη χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος στην αλυσίδα H&M.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε πρώτο, αν και ορισμένο ως 25ο στην ημερήσια διάταξη , το θέμα με τίτλο «Χορήγηση άδειας ίδρυσης καταστήματος λιανικού εμπορίου άνω των 1.500 τ.μ., στην εταιρεία με την επωνυμία Η&Μ HENNES & MAURITZ Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως & Υποδήσεως » και με εισηγητή τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιώργο Μελιάδη.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε πως η σουηδική πολυεθνική εταιρεία ειδών ένδυσης- υπόδησης προγραμματίζει να λειτουργήσει κατάστημα σε υφιστάμενο κτίριο επί της οδού Παπαστράτου 2, γεγονός που προκαλεί τις αντιδράσεις του εμπορικού κόσμου του Αγρινίου, οι οποίες εκφράστηκαν από τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Π.Μπεσίνη που έλαβε το λόγο στη συνεδρίαση.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης προέβη σε θετική εισήγηση δεσμευόμενος από το γράμμα του Νόμου αν και υπογράμμισε πως κατανοεί τις θέσεις των εμπόρων της πόλης.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη , για την ίδρυση καταστημάτων λιανικού εμπορίου, απαιτείται άδεια, εφόσον η συνολική επιφάνεια του εμπορικού καταστήματος είναι άνω των 1.500 τ.μ., σε δήμους με πληθυσμό από20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους, εφόσον το κατάστημα βρίσκεται μέχρι 20 χιλιόμετρα από το κέντρο των δήμων. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση με πλήρη φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία ο οποίος περιλαμβάνει τοπογραφικά διαγράμματα, κατόψεις, οικοδομικές άδειες και τεχνική έκθεση της. Στη συνεδρίαση μίλησε και εκπρόσωπος της εταιρίας τονίζοντας πως ότι τηρούνται οι νόμιμοι όροι.

Οι επικεφαλής παρατάξεων Δ. Τραπεζιώτης (Ανατροπή Τώρα), Τ.Παπανικολάου (Λαϊκή Συσπείρωση) και Στ. Μερμίγκης (Ανυπότακτο Αγρίνιο) εξέφρασαν απόψεις παρόμοιες με αυτές του Εμπορικού Συλλόγου και κατά της λειτουργίας πολυκαταστήματων .

Κατά συνέπεια η αντιπολίτευση ψήφισε αρνητικά όπως όμως και κάποιοι σύμβουλοι της δημοτικής αρχής με αποτέλεσμα να μην εγκριθεί η χορήγηση άδειας.

Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως η εξέλιξη αυτή βάζει «φρένο» στο στόχο της εταιρείας καθώς αναμένεται να λάβει την άδεια όπως προβλέπεται από το νόμο. 

Βραβεία και έπαινοι διαγωνισμού φωτογραφιών για φωτογραφίες κτιρίων της Αιτωλοακαρνανίας

Τρία βραβεία και 14 επαίνους απένειμε η «Monumenta» στις συμμετοχές του διαγωνισμού φωτογραφίας που προκήρυξε με θέμα «Κτίρια σε κίνδυνο στην Ελλάδα»

Δυο κτίρια από την Αιτωλοακαρνανία απέσπασαν δυο επαίνους για την επικινδυνότητά τους, αλλά και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική. Πρόκειται για τον Καπνικό Σταθμό Έρευνας στο Αγρίνιο που φωτογράφισε η Σπυριδούλα Πυρπυλή και για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Κρυονερίου που φωτογράφισε ο Βαγγέλης Πυρπυλής.

Να σημειωθεί ότι το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού κέρδισε ο Αχιλλέας Πλιάκος για τις φωτογραφίες με θέμα το Θειωρυχείο της Μήλου, το δεύτερο βραβείο πήρε ο Γιώργος Κυβερνήτης για τις φωτογραφίες με θέμα τον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό και το τρίτο βραβείο η Ελένη Ζωγραφίνη για τις φωτογραφίες με θέμα τις προσφυγικές πολυκατοικίες στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αναλυτικά οι έπαινοι που δόθηκαν στους φωτογράφους και τα κτίρια: Μάριο Άντρικ (Κονάκι του Δερβέναγα επί της εθνικής οδού Τρικάλων- Πύλης), Κυριακή Αρκουλή (Ξενία Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης), Ευσταθία Ασημάκη (Πύργος Λεβίδη στο δήμο Παλλήνης), Ιωάννη Καλαμιώτη (εργοστάσιο «Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χαρτοποιίας» στο Αίγιο), Βασίλη Καϋμενάκη (Αλευροβιομηχανία SAMICA Ρόδου), Δανάη Κολιού (Στρατιωτικό Αρτοποιείο στο Γουδί), Αντιγόνη Κολοβέντζου (εργοστάσιο Κρόνος στην Ελευσίνα), Ιωάννη Λαχανή (οικία στην Παρακοπή Σύρου), Νικόλαο Νικολετάκη (Λιπάσματα Δραπετσώνας), Σπυριδούλα Πυρπυλή (Καπνικός Σταθμός Έρευνας Αγρινίου), Βαγγέλη Πυρπυλή (σιδηροδρομικός σταθμός Κρυονερίου Αιτωλοακαρνανίας), Παναγιώτη Στεφανόπουλο (Βίλα Λεονταρίτη στον Πύργο Ηλείας), Χριστίνα Σωτηροπούλου (κτίριο ΕΠΟΝ στους Αμπελόκηπους) και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Στυλίδας για τη νεοκλασική οικία στη Στυλίδα.

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτέλεσαν η εικαστικός-φωτογράφος Γιάννα Ανδρεάδη, η αρχαιολόγος Ειρήνη Γρατσία, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ αρχιτέκτονας Δημήτρης Φιλιππίδης, ο φωτογράφος Στέργιος Καραβάτος και ο φωτογράφος Τζεφ Βάντερπουλ. Στο διαγωνισμό υπεβλήθησαν 325 συμμετοχές. Οι φωτογραφίες αφορούσαν σε 263 κτίρια κάθε χρήσης, διαφόρων χρονικών περιόδων του 19ου και 20ου αιώνα, στην πλειοψηφία τους σε μεγάλη εγκατάλειψη και κακή κατάσταση διατήρησης.

Στόχος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Monumenta, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι ο διαγωνισμός και η έκθεση φωτογραφίας που θα ακολουθήσει με όλες τις συμμετοχές να αναδείξουν τα αίτια της εγκατάλειψης και να ενεργοποιήσουν φορείς και πολίτες για τη διάσωση του αρχιτεκτονικού πλούτου. Πηγή Εφημ. Συνείδηση


Άλλες συνδέσεις

Διευθύνσεις

Γιάννης Π. Βλασόπουλος Δημοτσέλιου 15
30100 Αγρίνιο

Αξιολογήσεις

Αν υπάρχει κάποια συνταγματική αρχή που επιβάλλει μεγαλύτερη προσήλωση από τις άλλες, αυτή είναι η αρχή της ελευθερίας της σκέψης - και συνακόλουθα της έκφρασής της. Όχι της ελευθερίας της σκέψης γι' αυτούς που συμφωνούν μαζί μας, αλλά της ελευθερίας για τη σκέψη την οποία μισούμε.

Ημερολόγιο


Η Νέα Εποχή © 2006| All Rights Reserved

Design by RTBWizards.com