ΠΟΙΗΤΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ :

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ - ΝΟΒΑΣ

Η Ναύπακτος τον Ιούλιο του 2012 τίμησε ένα τέκνο της, τον ποιητή και πολιτικό Γεώργιο Αθανασιάδη - Νόβα

 

 


Θανάση Παπαθανασόπουλου: Η Αιτωλοακαρνανία στη ποίηση του Γιώργου Αθάνα

      Μούσα του Ναυπάκτιου ποιητή Γιώργου Αθάνα είναι ολόκληρη η Ελλάδα, μα περισσότερο τον κεντρίζει ο γενέθλιος σκληρός τόπος και ιδιαίτερα οι άνθρωποι, η ιστορία και τα τοπία της Αιτωλοακαρνανίας. Τα οράματά του αυτά περνούν σ’ όλες σχεδόν τις πολυσέλιδες ποιητικές του συλλογές, μα προπαντός στις δύο μεγάλες σειρές που περιέχουν τα οχτάστιχα «Τραγούδια των βουνών» και στη συλλογή «Ευδοκία». Ο ίδιος έτσι εμφανίζεται σαν τον αρχαίο Ρουμελιώτη προπάτορα, τον Ησίοδο, που ρίζωσε στο χώμα του και τραγούδησε κι αυτόν τον στεριανό άνθρωπο του καιρού του.

Και ο Αθάνας παρέμεινε πιστός στις εθνικές καταβολές του σαν τον Ασκραίο συνάδελφό του. Μα μέσα από την ποίησή του εκδηλώθηκε και σαν ένας κοσμοπλάνητος, που η μούσα του πήρε εφόδια και από τον πολιτισμό της αστικής ζωής παράλληλα με εκείνου της γεωργικής και της ποιμενικής.

Συνεχίζει εδώ.........

******

Ενδεικτική Βιβλιογραφία για τον ποιητή Γεώργιο Αθάνα

• Γιάκος Δημήτρης, «Γιώργος Αθάνας», Λυρικοί της Ρούμελης, σ. 207-217. Αθήνα, 1958.
• Γιάκος Δημήτρης, «Αθάνας Γεώργιος», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας1. Αθήνα, Χάρη Πάτση, 1968.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Γιώργου Αθάνα: Αστέγνωτο δάκρυ», Νέα Εστία90, ετ.ΜΕ΄, 15/10/1971, αρ.1063, σ.1389-1391.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Γιώργου Αθάνα: Μονοκοντυλιές», Νέα Εστία99, ετ.Ν΄, 15/3/1976,αρ.1169, σ.409-410.
• Καραντώνης Α., «Γιώργου Αθάνα: Τα τραγούδια των βουνών», Νέα Εστία109, ετ.ΝΕ΄, 15/3/1981, αρ.1289, σ.411-413.
• Μόσχος Ε.Ν., «Γιώργος Αθάνας: Ανά τον θερισμένον αγρόν», Νέα Εστία114, ετ.ΝΖ΄, 15/7/1983, αρ.1345, σ.964-966.
• Μόσχος Ε.Ν. – Βλάχος Άγγελος, «Ο ποιητής Γιώργος Αθάνας», Νέα Εστία122, ετ.ΞΑ΄, 15/9/1987, αρ.1445, σ.1192-1198.
• Νικορέτζος Δημήτρης, Γεώργιος Αθάνας, ο Κορυδαλλός της Ρούμελης. Αθήνα-Ναύπακτος, Ίδρυμα Νόβα, 1996.
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Η ποίηση του Γ.Αθάνα», Ηπειρωτική Εστία305-306, 1977 (τώρα και στον τόμο Λογοτεχνικά μελετήματα, σ.25-35. Αθήνα, Θουκυδίδης, 1982).
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, Ο λυρικός κόσμος του Γ.Αθάνα. Ναύπακτος, έκδοση της Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης Ναυπάκτου, 1991 (και νεώτερη έκδοση Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ.Αθανασιάδη – Νόβα, 1999).
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Ο Γ. Αθάνας δοκιμιογράφος», στον τόμο Γ.Αθάνα, Ιστορικά μελετήματα, σ.7-11. Ναύπακτος, έκδοση του Ιδρύματος Γ. & Μ.Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Πρόλογος στα Φιλολογικά Μελετήματα του Γ.Αθάνα», Φιλολογικά μελετήματα· Φιλολογική επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου, σ.7-12. Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Σφυρόερας Νίκος Β., «Γιώργος Αθάνας», Νεοελληνικά Γράμματα, 6/8/1938, σ.12, 14.
• Χατζίνης Γιάννης, «Γ.Αθάνα: Βαθιές ρίζες», Νέα Εστία87, ετ.ΜΓ΄, 15/1/1969, αρ.997, σ.137-139.
• χ.σ., «Αθανασιάδης - Νόβας Γεώργιος», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό1. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1983. 
Αφιερώματα περιοδικών
• Πνευματική Κύπρος19, 12/1978-1/1979, αρ.219-220.
• Ναυπακτιακά8, 1996.

Εργογραφία

(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)
Ι.Ποίηση
• Πρωινό ξεκίνημα· Ποιήματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1919.
• Αγάπη στον Έπαχτο · Τραγούδια 1918- 1921. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1922.
• Καιρός πολέμου · Ποιήματα 1918 - 1919. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, χ.χ.
• Ειρμός · Ποιήματα. Αθήνα, Πυρσός, 1929.
• Δροσεροί καϋμοί. Αθήνα, 1938.
• Τραγούδια των βουνών · Σειρά πρώτη. Αθήνα, Άλφα, 1953.
• Ευδοκία. Αθήνα, Άλφα, 1955.
• Τίμια δώρα. Αθήνα, Εστία, 1969.
• Αστέγνωτο δάκρυ. Αθήνα, Εστία, 1971.
• Αίνος και θρήνος · Αφιέρωμα στα πενήντα χρόνια του ξεριζωμού. Αθήνα, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, 1972.
• Μονοκοντυλιές. 1975.
• Τραγούδια των βουνών· Σειρά δεύτερη. Αθήνα, Ι.Σιδέρης, 1980.
• Ανά τον θερισμένον αγρόν. Αθήνα, Πιτσιλός, 1982.
• Μυθογραφήματα του καιρού μας. Αθήνα, Πιτσιλός, 1987.
ΙΙ.Πεζογραφία
• Το πράσινο καπέλλο. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, χ.χ.
• Δέκα έρωτες · Διηγήματα. Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1931.
• Απλοϊκές ψυχές · Διηγήματα . Αθήνα, Ι.Ν.Σιδέρης, 1931.
• Βαθειές ρίζες. 1968.
ΙΙΙ.Δοκίμιο
• Η ναυμαχία της Ναυπάκτου.
IV. Συγκεντρωτικές εκδόσεις
• Ιστορικά μελετήματα· Επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου. Ναύπακτος, έκδοση Ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.
• Φιλολογικά μελετήματα· Φιλολογική επιμέλεια – Εισαγωγή Θανάση Παπαθανασόπουλου. Αθήνα, έκδοση ιδρύματος Γ. & Μ. Αθανασιάδη – Νόβα, 1998.