Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού 

Η μουσική στα λεωφορεία του ΚΤΕΛ

ΤΟ ΚΤΕΛ του Νομού μας, όπως και τα άλλα ΚΤΕΛ της χώρας μας, προσφέρουν σημαντικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως άλλωστε απέδειξε η πολύχρονη λειτουργία τους. Όμως ορθά έχουν επισημανθεί κατά καιρούς ελαττώματα και δυσλειτουργίες, που αντιμετωπίστηκαν με πνεύμα κατανόησης και οδήγησαν σε βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Επανέρχεται όμως, αν και αρκετά σπάνια, το παράπονο κατά ορισμένων οδηγών λεωφορείων, οι οποίοι  όχι μόνο αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν σε όλη σχεδόν την διάρκεια του ταξιδιού το ραδιόφωνο ή τα σύγχρονα μέσα μετάδοσης μουσικής (μαγνητόφωνα, CD κλπ), αλλά και επιλέγουν την μουσική της αρεσκείας τους που εκπέμπεται προς όλους τους επιβάτες. Φαίνεται ότι θεωρούν ότι η μετάδοση της μουσικής (συνήθως λαϊκών τραγουδιών) αλλά και το είδος των  επιλεγόμενων τραγουδιών ανταποκρίνεται στις διαθέσεις και στις προτιμήσεις των επιβατών του λεωφορείου τους.  Θα ήταν ίσως χρήσιμο η διοίκηση του ΚΤΕΛ, που ασφαλώς γνωρίζει το πρόβλημα, να είναι αυστηρότερη και να ελέγξει αποτελεσματικότερα την κατάσταση. Και τούτο χάριν του σεβασμού που δικαιούνται να απολαμβάνουν όλοι οι επιβάτες και κάθε ένας από αυτούς χωριστά.

Ο Αιτωλός

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΚΡΙΣΕΙΣ:  

Τα γεγονότα είναι ιερά, οι κρίσεις ελεύθερες

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ:

Κατά την περίφημη μειοψηφία του μεγάλου αμερικανού δικαστή Ο. W. Holmes στην υπόθεση R. Schwimmer: «... αν υπάρχει κάποια συνταγματική αρχή που επιβάλλει μεγαλύτερη προσήλωση από τις άλλες, αυτή είναι η αρχή της ελευθερίας της σκέψης - και συνακόλουθα της έκφρασής της. Όχι της ελευθερίας της σκέψης γι' αυτούς που συμφωνούν μαζί μας, αλλά της ελευθερίας για τη σκέψη την οποία μισούμε...».