Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού

Γράφει ο Γιάννης Βλασόπουλος

 

Το μνημείο των πεσόντων χωρίς σχόλια

(φωτογραφία 31-1-2010)

 

       Ο Αιτωλός