Τρίτη, 14. Ιουλίου 2009
 

 

 Σχόλια και σημειώσεις ενός Αιτωλού

 

Η Τριχωνίδα κινδυνεύει


Στο όνομα της λεγόμενης αξιοποίησης, που συνήθως καταλήγει να έχει την έννοια της εμπορικής εκμετάλλευσης (με τα κριτήρια μάλιστα του οποιουδήποτε περιστασιακού επιχειρηματία), πολλές φυσικές καλλονές στη χώρα μας έχουν καταστραφεί. Αυτή  δυστυχώς την καταστροφή κινδυνεύει να υποστεί και η λίμνη Τριχωνίδα, η οποία τα τελευταία χρόνια  αξιοποιείται με την κατασκευή διαφόρων κέντρων  διασκεδάσεως στις παρυφές της. Έτσι όχι μόνο η παραλία της, που καταλαμβάνεται από τους επιχειρηματίες, αποστερείται από την ελεύθερη και ανεμπόδιστη χρήση των πολιτών, αλλά και τα λύματα από την λειτουργία των κέντρων μολύνουν τα νερά της, που θεωρούνταν μέχρι πρό τινος  από τα πιο καθαρά.   Η ευθύνη δεν βαρύνει την κρατική διοίκηση. Βαρύνει τις παραλίμνιες κοινότητες. Τους σημερινούς Δήμους. Και τούτο γιατί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3640/1928 σαυτούς ανήκουν κατά κυριότητα οι παραλίμνιες εκτάσεις που έχουν αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν από την βαθμιαία απόσυρση των νερών της λίμνης. Κανένα δυστυχώς μέτρο δεν λαμβάνεται για να συγκρατηθεί η τάση όσων επιχειρηματιών και όσων ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων επεκτείνουν την ιδιοκτησία τους μέχρι τα νερά της λίμνης, ακολουθούντες την σταδιακή απόσυρσή τους. Με ικανοποίηση διαβάσαμε σχετικό δημοσίευμα στην έγκριτη τοπική εφημερίδα Αναγγελία. Μακάρι και άλλοι παράγοντες του τόπου αυτού να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο και να λάβουν εγκαίρως τα απαιτούμενα νόμιμα μέτρα προστασίας της λίμνης.

 

Νέα Εποχή 2006  

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές