Σημειώσεις και σχόλια ενός Αιτωλού

Γράφει ο Γιάννης Βλασόπουλος

H 9η Μαΐου

Λαός και Πατρίδα

 

Τα ερωτήματα που τίθενται και το διλήμματα που ανακύπτουν στην ιστορική πορεία ενός έθνους, έχουν δύο αναφορές. Αφ ενός μεν το λαό, τους ζώντες δηλαδή πολίτες.  Και, αφ ετέρου, την πατρίδα. Και ο μεν λαός δικαιούται να λαμβάνει υπ όψη το συμφέρον του (ατομικό και το συλλογικό). Το συμφέρον του όπως κάθε στιγμή το αντιλαμβάνεται ή όπως οι περιστάσεις το υπαγορεύουν και όπως οι κάθε λογής επιρροές  ή και τα πάθη το διαμορφώνουν. Η πατρίδα όμως, σαν έννοια έχει ευρύτερο  περιεχόμενο και ιστορικό πεδίο. Περιλαμβάνει όχι μόνο τους ζώντες πολίτες μιας χώρας, αλλά πρόσθετα,  τις γενιές που έφυγαν και τις γενιές που θα έρθουν.

 

Έτσι ο λαός, οι πολίτες δηλαδή, ενώπιον των ερωτημάτων και των διλημμάτων που ανακύπτουν, όταν αυτά αναφέρονται όχι απλά στο άμεσα βραχυπρόθεσμο συμφέρον του, αλλά αναφέρονται σε αξίες όχι μόνο οικονομικές, αλλά  πολιστιστικές, οφείλει να τοποθετεί τις απαντήσεις που καλείται να δώσει και τις  επιλογές που καλείται να σταθμίσει, σε ορίζοντα ευρύτερο. Τον ορίζοντα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της πατρίδος του.

 

Ιδιαίτερα οι πολίτες που έχουν το προνόμιο να ανήκουν σε χώρες με βαρύ ιστορικό παρελθόν, πρέπει να εκφράζονται με βάση και αναφορά την κλίμακα αξιών που έχει διαμορφώσει ο πολιτισμός της πατρίδος τους.  Και ο πολιτισμός της πατρίδας τους είναι η συνισταμένη  των ανθρωπιστικών, αισθητικών, δικαιοπολιτικών κανόνων και  παραδόσεων, της επιστήμης, της τέχνης και της θρησκείας.

 

 

 


 

 


 
 

Πολιτικά

Η πατρίδα μας είναι βιώσιμη;

Επικίνδυνες οξύτητες

Υπέρ του ψεύδους και του ψόγου

Οικονομία και πολιτισμός

Η οικονομική κρίση, κρίση πολιτισμού;

Περί τρομοκρατίας

Η βία, η σύνεση και τα συνθήματα

Η βία και η νομιμοποίησή της

 Μικροπολιτικά

Μεμψιμοιρίες

Προτιμότερος ο κυνισμός

Δύναμη ή αδυναμία;

Διαφορές

Για την Παλαιστίνη

Τα προεκλογικά

Νέες εξορίες

Έγκλημα και τιμωρία

Η δίκη του Σαντάμ

 
   
 
 
   Ο Πολιτισμός  
   
 
 
  Περιβάλλον
 
 
   
 
 
   Τα Πρόσωπα
 
 
   
 
 
 

Της Δικαιοσύνης

 

Συνέπεια

Αυτοκτονία - απάντηση

Τι μας ανησυχεί

Έγκλημα και τιμωρία

Η βία και η νομιμοποίησή της

Περί τρομοκρατίας

Υπέρ του ψεύδους και του ψόγου

Η δίκη του Σαντάμ

 
   
 
 
 

Η Παιδεία

 

Η προτομή του Χατζόπουλου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδο

Τι μας ανησυχεί

Ξενόγλωσσες αφίσες

Παιδεία

Αξιοποίηση Καπναποθηκών

Λαμπρές εξαιρέσεις

Τα εγγενή όρια της ελευθερίας του λόγου

 

 
   
 
 
 

Του Δήμου

 

Ο συνήγορος του δημότη

Ονοματοδοσίες οδών

Η προτομή του Χατζόπουλου

Ξενόγλωσσες αφίσες

Αξιοποίηση Καπναποθηκών

Εκλογές με ελπίδες

Η μοίρα της Μαρίας Δημάδη

Το Αγρίνιο "μαρτυρική πόλη";

 
   
 
 
   
   
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

ΓΕΓΟΝΟΤΑ & ΚΡΙΣΕΙΣ:  

Τα γεγονότα είναι ιερά, οι κρίσεις ελεύθερες.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ:

Κατά την περίφημη μειοψηφία του μεγάλου αμερικανού δικαστή Ο. W. Holmes στην υπόθεση R. Schwimmer: «... αν υπάρχει κάποια συνταγματική αρχή που επιβάλλει μεγαλύτερη προσήλωση από τις άλλες, αυτή είναι η αρχή της ελευθερίας της σκέψης - και συνακόλουθα της έκφρασής της. Όχι της ελευθερίας της σκέψης γι' αυτούς που συμφωνούν μαζί μας, αλλά της ελευθερίας για τη σκέψη την οποία μισούμε...».