Πολιτιστικές οργανώσεις

Tο Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας

 Το «Λαογραφικό - Ιστορικό - Φιλολογικό Μουσείο Αιτωλοακαρνανίας» ιδρύθηκε από τον «Παναιτωλοακαρνανικό Σύλλογο Γυναικών» με πρωτοβουλία της προέδρου του Μαίρης Χρυσικοπούλου (φωτογραφία) και με αφορμή τις εκθέσεις: «Παραδοσιακών Ψωμιών» Νομού Αιτωλοακαρνανίας και «Υφαντικής Λαϊκής Τέχνης». Στην έκκληση του Συλλόγου για προσφορές αντικειμένων ο Λαός ανταποκρίθηκε με συγκινητική διάθεση.

Η «Λαογραφική Ομάδα Εργασίας» του Συλλόγου δούλεψε με περισσή αγάπη και έστησε το «ΛΙ.Φ.Μ.Α» πρώτα στα γραφεία του Συλλόγου, ύστερα σε αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου, που παραχωρήθηκε ευγενικά και τέλος, με τη συμπαράσταση του Υπουργείου Πολιτισμού, επεκτάθηκε και από το 1981 στεγάζεται προσωρινά σε δυο ενοικιασμένα κτίρια, μέχρις ότου αποκατασταθούν οι Καπναποθήκες Ηλία Ηλιού, που παραχωρήθηκαν στο Μουσείο από το Δήμο Αγρίνιου.

Η «Ομάδα Εργασίας» για τη συγκέντρωση των αντικειμένων, τον καθαρισμό, την αξιοποίηση και τοποθέτηση, είχαν σαν βοηθήματα:

Λαογραφικές γνώσεις, πηγαία αισθητική αντίληψη και Μουσειακές αναμνήσεις από πάρα πολλές χώρες.

Το Μουσείο καλύπτει στο σύνολό του μια χρονική περίοδο περίπου 100 ετών, απ' την Επανάσταση του 1821 μέχρι το 1920. Τα αντικείμενα προέρχονται κυρίως απ' την περιοχή μας. Παράλληλα όμως στεγάζει και υλικά απ' όλη την Ελλάδα, όπως συμβαίνει σε όλα τα Περιφερειακά Μουσεία. Τα εκθέματα περίπου 2500 καλύπτουν τους εξής τομείς:

Αστικό δωμάτιο, Ιστορικό τμήμα, Θρησκευτικό, Νομισματικό, Φιλολογικό, Αγροτική καθημερινή ζωή, Παραδοσιακές καλλιέργειες, το Υφαντό, το Ψωμί, Καραγκιόζης, Θέατρο, Μνήμη Μικρός Ασίας, Λαογραφική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Εκδηλώσεων. Και σε λεπτομέρειες: Φορεσιές, δαντέλες, κεντήματα, υφαντά, ξυλόγλυπτα, φωτογραφίες, έγγραφα, έπιπλα, οικιακά σκεύη, εργαλεία.

Το «ΛΙ.Φ.ΜΑ» συνεργάζεται με όλα τα αντίστοιχα Μουσεία και Οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού και παρακολουθεί όλα τα Σεμινάρια, που οργανώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και άλλους Φορείς. Σύμφωνα δε με τα τελευταία δεδομένα της Μουσειολογίας όπου το Μουσείο δεν είναι θησαυροφυλάκιο ή αποθήκη Έργων Τέχνης, αλλά ζωντανός Οργανισμός, που παίζει παιδευτικό ρόλο στην Κοινωνία, οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις όπως: Ξεναγήσεις, Διαλέξεις, Μορφωτικές Εκδρομές, Εκθέσεις, Συνέδρια, Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Παιδιά κ.λπ. Το «ΛΙ.Φ.ΜΑ» είναι μέλος των: I.C.OM (Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων), ΛΟΑΤ. (Διεθνούς Οργάνωσης Λαϊκής Τέχνης, T.I.C.C.I.H. (Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς), I.C.L.M. (Διεθνούς Επιτροπής Φιλολογικών Μουσείων). Το «ΛΙ.ΦΜΑ» είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Η διεύθυνση του Μουσείου είναι: Κέντρου20 Αγρίνιο, Τηλ: 26410 31021