Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

 

Συνεργασία Φορέων στην Αιτωλοακαρνανία για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης και Παραμέλησης


Μνημόνιο Συνεργασίας για την δημιουργία στην Αιτωλοακαρνανία, Τοπικού Δικτύου Φορέων για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Παιδικής Κακοποίησης και Παραμέλησης υπεγράφη την Τετάρτη 1η Απριλίου 2009 μεταξύ του Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας κ. Σπύρου Σπυρίδωνα, του Νομάρχη Θύμιου Σώκου και του Προέδρου του Συλλόγου Χαμόγελο του Παιδιού κ. Κων/νου Γιαννόπουλου.

Της υπογραφής προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή πλήθους εκπροσώπων  φορέων και υπηρεσιών του νομού οι οποίοι στη συνέχεια θα υπογράψουν το μνημόνιο.  Στην εισαγωγική του ομιλία ο γεν. γραμμ. της Περιφ. Δυτικής Ελλάδας κ. Σπύρος Σπυρίδων, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τα εξής:

Στην προσπάθεια για την προστασία του παιδιού πρέπει να συμβάλλουμε όλοι, γιατί δεν είναι μόνο θεσμική υποχρέωσή μας αλλά είναι υποχρέωση που έχουμε ως γονείς και ως μέλη της κοινωνίας.

Πρέπει να βάλουμε όλοι το μικρό μας πετραδάκι, ώστε αυτό το δίκτυο για την παιδική προστασία να δυναμώσει και να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύστημα που θα αφορά πρώτα την πρόληψη του κακού και στη συνέχεια να υπάρχουν λειτουργίες επούλωσης των πληγών που γεννιούνταν στην παιδική ψυχή.

Από την μεριά του ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος υποστήριξε ότι: Δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την πολύ καλή υποδομή που υπάρχει στην περιοχή, στον τομέα του εθελοντισμού με πρωτοπόρες δράσεις ιδιαίτερα στα θέματα κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα, γιατί αυτά υπάρχουν και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι μπορούμε να φανταστούμε.

Υπάρχουν παιδιά που την φροντίδα της οικογένειας δεν την γνώρισαν καθόλου. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων όπως οι τσιγγάνοι πολλοί από τους οποίους δεν εγγράφονται καν στα δημοτολόγια και αγνοούνται, από την πολιτεία, τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

 Υπάρχουν προβλήματα σε άλλες ομάδες πληθυσμού τα οποία δημιουργεί ο σύγχρονος πολιτισμός, η ανεργία και η φτώχεια που έχουν ως αποτέλεσμα κάποιοι γονείς να ξεσπούν στα παιδιά.

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε παρόντες και η πολιτεία να συμπαρίσταται στις πρωτοβουλίες των εθελοντών. Πρέπει να απαιτήσουμε ένα κράτος αλληλεγγύης και να το απαιτήσουν και οι εθελοντές όπως ο κ. Γιαννόπουλος.

Η Νομαρχία είναι παρούσα στην προσπάθεια αυτή με όλο το περίσσευμα της ψυχής των ανθρώπων που εργάζονται εδώ.

Ο κ. Κων. Γιαννόπουλος αφού παρουσίασε όλες τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του συλλόγου Χαμόγελο του Παιδιού επεσήμανε ότι: Κάτω από τις φτερούγες των τοπικών φορέων προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. Θα πρέπει επιτέλους να κινητοποιηθούν δυνάμεις, εννοώ την πολιτεία, αλλά ως τότε  πρέπει να δράσουμε στη βάση του εθελοντισμού.

Το Χαμόγελο του Παιδιού έρχεται ως μοχλός, χωρίς διάθεση να τεθεί επικεφαλής σε όποιες προσπάθειες εθελοντισμού λειτουργούν στην περιοχή.

Χρειαζόμαστε ένωση δυνάμεων και μπορούμε να το πετύχουμε.  

Σκοπός του δικτύου είναι η από κοινού ανάληψη δράσης των μελών του με κάθε πρόσφορο μέτρο και η συνεργασία αυτών για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης και η προώθηση της ενημέρωσης όλων όσων σχετίζονται με το παιδί, προκειμένου να διασφαλιστεί η ψυχική και σωματική του ακεραιότητα.

 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι σκοπός της παρούσας συνεργασίας είναι η προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ανήλικων παιδιών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, καταγωγής κλπ. που διαμένουν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας και υποστήριξης (ηθικής, ψυχολογικής, κοινωνικής κλπ.) σε παιδιά που χρήζουν βοήθειας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, που κακοποιούνται σωματικά, ψυχικά ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και γενικά η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των παιδιών που χρήζουν άμεσης βοήθειας με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι στόχοι του δικτύου είναι:

 • Η ανάπτυξη και προώθηση της διατομεακής και διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των μελών.

 • Η εδραίωση ενός δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειρίας και γνώσης μεταξύ των μελών αλλά και τρίτων και την υποστήριξη αυτού μέσω του διαδικτύου.

 • Η από κοινού προσπάθεια για την επίτευξη της ετήσιας μείωσης όλων των περιστατικών κακοποίησης ανηλίκων, υπό οποιαδήποτε μορφή.

 • Η ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης.

 • Η άμεση και ουσιαστική παρέμβαση σε περιστατικά κακοποίησης παιδιών 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

 • Η συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων για την πρόληψη των περιστατικών παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.

 • Η υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που μπορούν να   προωθήσουν τον σκοπό του Δικτύου.

 • Η παρακολούθηση, αξιολόγηση και βελτίωση των υφιστάμενων δράσεων αλλά και  υιοθέτηση νέων.

 • Η προβολή των προτάσεων και δράσεων στα Μ.Μ.Ε. για την κινητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Η ανάπτυξη των επιβαλλόμενων συνεργασιών με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές, κοινοτικές, δημοτικές και άλλες Αρχές, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και γενικότερα  Σωματεία ως και Ενώσεις προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με άτομα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι εξυπηρετούν ή μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση  παρεμφερών σκοπών για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας συνεργασίας. Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

 • Η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικών παρέμβασης, καθώς και εμπειριών προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά.

 • Η συμμετοχή σε εθνικά, κοινοτικά, περιφερειακά κλπ. προγράμματα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης.

 • Η ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορέων στο δίκτυο και η συμμετοχή και συνεργασία και με άλλα διεθνή & εθνικά δίκτυα κοινού ενδιαφέροντος.

 • Η ερευνητική και στατιστική καταγραφή των περιστατικών της παιδικής κακοποίησης σε τοπικό επίπεδο.

 • Η λειτουργία και στελέχωση από εξειδικευμένους επιστήμονες Κέντρων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης και αξιολόγησης του προβλήματος, στο παιδί και την οικογένεια, άμεσα, ουσιαστικά και αποτελεσματικά.

 • Η λειτουργία και στελέχωση από εξειδικευμένους επιστήμονες προστατευμένων χώρων υποδοχής, χώρων βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης φιλοξενίας παιδιών σε κίνδυνο.

 • Η εφαρμογή δράσεων πρόληψης και αποφυγής ατυχημάτων των παιδιών σε δημόσιους χώρους (σχολεία, παιδικές χαρές, δημόσιες υπηρεσίες κ.α.).

 • Η τήρηση κανόνων ασφάλειας και υγιεινής σε δημόσιους χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας των παιδιών από ομάδες εθελοντών της τοπικής κοινωνίας.

 • Η προάσπιση του σχολικού περιβάλλοντος από εξωσχολικά στοιχεία, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με την συμμετοχή ομάδων εθελοντών γονέων.

 • Η διοργάνωση πολιτιστικών δρώμενων από τους τοπικούς φορείς (πολιτιστικοί σύλλογοι κρατικοί και μη, πνευματικά κέντρα κ.α.) με σκοπό την ψυχαγωγία, ενημέρωση των παιδιών.

 • Η ενημέρωση των παιδιών στα σχολεία για θέματα πρώτων βοηθειών

 • Η πραγματοποίηση ασκήσεων αντιμετώπισης σεισμού, πυρκαγιάς, εκκένωσης κτιρίου σε όλα τα σχολεία και σε άλλους χώρους, που κινούνται και δραστηριοποιούνται παιδιά.

Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Μελών:

           Συνδράμουν με κάθε νόμιμο τρόπο στην εκπλήρωση των σκοπών του Δικτύου.

 Παρίστανται στις συνεδριάσεις του Δικτύου.

 Συμμετέχουν στις προσπάθειες  του Δικτύου εντασσόμενα σε επιτροπές ή άλλου είδους όργανα του Δικτύου μόνιμα ή ειδικώς συνεστημένα.

 Επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές