Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

  Στο δρόμο της πραγματοποίησης:

Έργο πυρασφάλειας για την προστασία  της Αιτωλοακαρνανίας


 

    Ο διαγωνισμός για το έργο Σύστημα  Αυτόματης  Ειδοποίησης, Προστασίας, Ανάδειξης  και  Διαχείρισης  Περιβαλλοντικά  Ευαίσθητων  περιοχών για  την  Νομαρχιακή  Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας που έγινε  ήδη στις 10 Μαρτίου 2009, βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης. Αυτό έγινε γνωστό στην   συνάντηση που είχαν την 13/4/09  ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Μάριος Σαλμάς, ο υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Μπεκίρης, ο υφυπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας  Γιώργος Κοντογιάννης και   ο  Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας  Σπύρος Σπυρίδωνος με τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομίας  και Οικονομικών  κ.κ. Γιάννη Παπαθανασίου και Αθ.  Μπούρα αντίστοιχα.

  Συνοπτικά το έργο θα περιλαμβάνει: 

1.      Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

2.      Υποσύστημα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβαλλοντικά Ευαίσθητων Περιοχών

3.      Υποσύστημα παρακολούθησης Περιβαλλοντολογικών Παραμέτρων

4.      Υποσύστημα Μετάδοσης Εικόνας

5.      Υποσύστημα Διαδικτυακής Πύλης

    Τέλος, στο αντικείμενο του έργου του Αναδόχου θα περιλαμβάνονται:

  • Η προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, που θα εξυπηρετεί τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας
  • Η παραμετροποίηση του συστήματος και η ολοκλήρωση (integration) με συγκεκριμένα υποστηρικτικά εργαλεία και υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της Νομαρχίας
  • Η συντήρηση του συστήματος και η υποστήριξη της παραγωγικής του λειτουργίας για δεδομένο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω σταδίων
  • Η εκπαίδευση των χρηστών στην διαχείριση και χρήση του εξοπλισμού και των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν
  • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της μετάβασης της Νομαρχίας στο νέο, προτεινόμενο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας.
 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές