Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

 

  Προωθούνται οι διαδικασίες ιδρύσεως του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος


Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με την προετοιμασία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση τη Δευτέρα 13-4-2009  στο Υπουργείο Παιδείας παρουσία του Ειδικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Καθηγητή κ. Αθαν. Κυριαζή. Ο κ. Κυριαζής επανέλαβε την  εκπεφρασμένη βούληση και απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση και λειτουργία του νέου Πανεπιστημίου και ζήτησε από την Επιτροπή να ολοκληρώσει το δυνατόν συντομότερο το έργο που έχει αναλάβει.

            Η Επιτροπή επέλυσε διάφορα διαδικαστικά ζητήματα, έθεσε τις βάσεις και το πλαίσιο των εργασιών και κατάρτισε το χρονοδιάγραμμα της λειτουργίας ώστε προ της λήξεως του τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους να έχει  ολοκληρώσει το έργο της. Αποφάσισε επίσης να επιδιώξει τη συνεργασία με τους Βουλευτές και εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α΄και Β΄βαθμού) της περιοχής καθώς και τους Προέδρους και τα μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που λειτουργούν στο Αγρίνιο, για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν και κυρίως για την ταχύτερη δυνατή έναρξη λειτουργίας του νέου Πανεπιστημίου.

 

 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές