Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

 

Ημερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης με θέμα:

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Ημερίδα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης με θέμα: ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διοργανώθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 30 Απριλίου 2009 και ώρα 18.00 στο Παπαστράτειο Μέγαρο της Γ.Ε.Α., με σκοπό την μελλοντική λειτουργία του συστήματος στο Αγρίνιο.

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΓΠΣ) είναι πληροφοριακά συστήματα (Information Systems) που παρέχουν την δυνατότητα συλλογής, διαχείρισης, αποθήκευσης, επεξεργασίας, ανάλυσης και οπτικοποίησης, σε ψηφιακό περιβάλλον, των δεδομένων που σχετίζονται με τον χώρο.
Τα δεδομένα αυτά συνήθως λέγονται γεωγραφικά ή χαρτογραφικά ή χωρικά (spatial) και μπορεί να συσχετίζονται με μια σειρά από περιγραφικά δεδομένα τα οποία και τα χαρακτηρίζουν μοναδικά.

Ένα ΣΓΠ είναι ένα εργαλείο "έξυπνου χάρτη", το οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να αποτυπώσουν μια περίληψη του πραγματικού κόσμου, να δημιουργήσουν διαδραστικά ερωτήσεις χωρικού ή περιγραφικού χαρακτήρα (αναζητήσεις δημιουργούμενες από τον χρήστη), να αναλύσουν τα χωρικά δεδομένα (spatial data), να τα προσαρμόσουν και να τα αποδώσουν σε αναλογικά μέσα (εκτυπώσεις χαρτών και διαγραμμάτων) ή σε ψηφιακά μέσα (αρχεία χωρικών δεδομένων, διαδραστικοί χάρτες στο Διαδίκτυο). 

To ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ είναι ένα σύγχρονο, πρωτοποριακό εγχείρημα, η υλοποίηση του οποίου αναμένεται  να βελτιώσει  δραστικά τις διαδικασίες που αφορούν στο σύστημα λήψης αποφάσεων του Δήμου, και την καθημερινή αποτελεσματικότητα των Δημοτικών Υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες προς τους δημότες υπηρεσίες.

Τα  Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Δήμου Αγρινίου αποτελεί την υποδομή  για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των εφαρμογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου, καθώς και μελλοντικών εφαρμογών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου.

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους.

 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές