Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

 

 Συμφωνία συνεργασίας των Επιμελητηρίων Αιτωλοακαρνανίας και Ιταλίας 


 

Μετά την επιτυχή λήξη των εργασιών της διάσκεψης μεταξύ των Ιταλικών Επιμελητηρίων από τη Περιφέρεια Απουλίας και των Ελληνικών Επιμελητηρίων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, που διεξήχθη στο Μπρίντιζι της Ιταλίας στις 15 και 16 Μαΐου 2009,  υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ μνημόνιο συμφωνίας για το συντονισμό και τη διευκόλυνση των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στα Επιμελητήρια από τις παραπάνω περιοχές που στοχεύουν στην σύνταξη έργων προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας 2007- 2013. 

Η σκοπιμότητα του Μνημονίου Συμφωνίας συνίσταται σε μια ενιαία στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό για σύνταξη έργων που στοχεύουν στη ορθολογική χρήση των κοινοτικών πόρων που προβλέπονται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013.  

Για το σκοπό αυτό λοιπόν το Επιμελητήριο της Αιτωλοακαρνανίας ορίστηκε ως το όργανο από την Ελληνική πλευρά που είναι επιφορτισμένο με το συντονισμό και τη διευκόλυνση των ενεργειών διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων του συστήματος Επιχειρήσεων για τις ελληνικές περιοχές και το Επιμελητήριο του Μπρίντιζι αντίστοιχα για τις περιοχές της Περιφέρειας της Ιταλικής Απουλίας. 

Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης στις περιοχές τους, αποδεχόμενες την αναγκαιότητα καθορισμού κανόνων και εργαλείων για την αξιοποίηση ικανοτήτων και εμπειριών για την καλύτερη δυνατή διασυνοριακή συνεργασία.

 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές