Σάββατο, 01. Οκτωβρίου 2011
 

Αρχείο ειδήσεων...

Η εφημερίδα μας....

 
 

 

Σε ανάπτυξη το ευρυζωνικό δίκτυο στο Αγρίνιο


Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια  διαβούλευση την προκήρυξη για το έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS», που έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.2  «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ, για την 3η Κατηγορία Πράξεων   : «Προώθηση της Ανάπτυξης ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών».

Συγκεκριμένως :
α) Ο Δήμος Αγρινίου, στα πλαίσια της ανάπτυξης των ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών, έχει προβεί στην υλοποίηση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο, σε διάφορα σημεία της πόλης του Αγρινίου. Στα πλαίσια της επέκτασης και συμπλήρωσης του δικτύου αυτού προχωρούμε στην προκήρυξη του συγκεκριμένου έργου, με σκοπό η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία να γίνει κτήμα και να αφορά όσον το δυνατό μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και των επισκεπτών της πόλης, προσφέροντας σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η δημιουργία των σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα συμβάλει:

στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες,

στην διαθεσιμότητα του Διαδικτύου μέσω ασύρματων μεθόδων πρόσβασης, κάνοντάς το έτσι προσιτό σε κατηγορίες χρηστών που δεν βρίσκονται απαραίτητα σε κάποιο σταθερό χώρο, στην αξιοποίηση από τους πολίτες των διαδικτυακών υπηρεσιών και πηγών πληροφόρησης που είναι διαθέσιμα μέσα από το Διαδίκτυο.  

Βασικό στόχο του έργου αποτελεί η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και η καλύτερη επαφή της με τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.


 β)Το έργο έχει ενταχθεί στην Πρόσκληση 192 του Ε.Π. "ΚτΠ" (κωδικός ΟΠΣ
 έργου: 131870) και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των
159.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 19% και στο ποσό των 123.613,45  ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ 19%.

γ) Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει από 3 Ιουνίου 2009 έως 15 Ιουνίου 2009.


δ)Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο


ε) Επίσης μπορείτε να δείτε το σχέδιο της προκήρυξης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγρινίου http://www.agrinio.gr ή  http://www.cityofagrinio.gr.

 

 Πληροφορίες: Δήμος Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100, Αγρίνιο, 1ος όροφος, Γραφείο 6,  κος Δ. Μαντζανάς τηλέφωνο 2641360211  email admin@agrinio.gr και κος Δ. Καμμένος τηλέφωνο 2641360212 email dkammenos@agrinio.gr.

 

 

Άλλες ειδήσεις:

Νέα Εποχή © 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές