Παρασκευή, 02. Σεπτεμβρίου 2011

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Αξιοθέατα | Εικόνες | Γειτονιές 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ

Σ ΤΟ Αγρίνιο στις 14-16 Μαρτίου του 2008 οργανώνεται και θα διεξαχθεί επιστημονικό συνέδριο με θέμα την Κατοχή, την αντίσταση και τον Εμφύλιο στην Αιτωλοακαρνανία κατά την δεκαετία του 1940 -1950. Το συνέδριο  έχει σκοπό να μελετήσει σε όλες του τις διαστάσεις τις πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Αιτωλοακαρνανία κατά την περίοδο που ξεκινά με την κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα και τελειώνει με τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Παράλληλα έχει σκοπό να εξετάσει τους όρους και τους τρόπους διαμόρφωσης και διαχείρισης της μνήμης αυτών των εξελίξεων στα μετεμφυλιακά χρόνια. Πέραν της σημασίας για την ιστορία της περιοχής σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, η αναφορά στην τοπική ιστορία αποσκοπεί στον εμπλουτισμό της έρευνας για τη δεκαετία 1940-1950 μέσω της λεπτομερούς μελέτης των μωσαϊκών που συναποτελούν την ιστοριογραφική εικόνα που υπάρχει για την περίοδο σε εθνικό επίπεδο.

  Το Συνέδριο οργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, το Κέντρο Έρευνας Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας (με έδρα το Αγρίνιο)  και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους Μεσολογγίου και Ευρυτανίας.  

Μεταξύ των θεμάτων που επιχειρεί να καλύψει το συνέδριο είναι:

 • Η εμπειρία της κατοχής στην Αιτωλοακαρνανία: Οι κατοχικές ιταλικές και γερμανικές δυνάμεις και ο τοπικός πληθυσμός.

 • Η ένοπλη και άοπλη αντίσταση.

 • Η καθημερινή ζωή στις πόλεις και τα χωριά.

 • Αντίποινα, εκτελέσεις, αντιδράσεις του κατακτητή

 • Γυναίκες  και  αντίσταση, γυναίκες και εμφύλιος

 • Η συνεργασία: δωσιλογισμός και Τάγματα Ασφαλείας στην Αιτωλοακαρνανία

 • Φθινόπωρο 1944 : Η ιστορία της απελευθέρωσης από τις κατοχικές δυνάμεις  ή της παράδοσης πόλεων στον ΕΛΑΣ από τα τάγματα ασφαλείας.

 • Η ιστορία και η μνήμη της ΕΑΜοκρατίας ως τα Δεκεμβριανά.

 • Τα Δεκεμβριανά και οι τοπικές αντιδράσεις.

 • 1945-1946: από τη Συμφωνία της Βάρκιζας έως την αρχή του Εμφυλίου: Τοπικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, πολιτικές διώξεις.

 • Εμφύλιος Πόλεμος: οι διαθέσεις του τοπικού πληθυσμού, στράτευση στις αντίπαλες παρατάξεις

 • Η ανάπτυξη και η δράση του Δημοκρατικού Στρατού στην Αιτωλοακαρνανία

 •  Σχέσεις ανταρτών και τοπικού πληθυσμού

 • Αντικομμουνιστικές οργανώσεις και ένοπλες ομάδες

 • Έκτακτα μέτρα, μηχανισμοί καταστολής στον εμφύλιο

 • Η ήττα του Δημοκρατικού Στρατού και η εκκαθάριση της Αιτωλοακαρνανίας και Ευρυτανίας

 • Μετά τον Εμφύλιο: νικητές και ηττημένοι

 • Υλικές και ανθρώπινες απώλειες τα μέτρα ανοικοδόμησης και η τοπική οικονομία

 • Μνήμες και προφορικές μαρτυρίες για την κατοχή, την αντίσταση και τον εμφύλιο.

 • Η διαμόρφωση και η διαχείριση της συλλογικής μνήμης: λήθη, συμφιλίωση;

 • Τα διαθέσιμα Αρχεία και οι πηγές για τη μελέτη της δεκαετίας.

 

  Η εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στο Συνέδριο μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση του επισυναπτόμενου  Δελτίου Συμμετοχής, το οποίο  πρέπει να αποσταλεί  μέχρι τις 30/11/2007, στις παρακάτω Διευθύνσεις:

 • Μπάδα Κωνσταντίνα, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45 110 Ιωάννινα, τηλ. 26510 95150, FAX: 26510 95299, κιν. 6944969723 και  e- mail: kbada@cc.uoi.gr

 • Σφήκας Αθανάσιος, Τμήμα ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45 110 Ιωάννινα, τηλ. 26510 95165, κιν.  6976702905      και    e- mail: asfikas@cc.uoi.gr

 • Κέντρο Έρευνας Τοπικής Iστορίας και Πολιτισμού Αιτωλοακαρνανίας (ΚΕΤΙΠΟΑΙ),  Τ.Θ 151, Αγρίνιο 30.100. Τηλ. και fax: 26410 44449, κιν: 6944969723 / 6947803836.

Η Eπιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου

 • Κωνσταντίνα  Μπάδα, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

 • Αθανάσιος Σφήκας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

 • Έφη Αργυρού, Ιστορικός , Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

 • Μαρία Μπακαδήμα, Προϊσταμένη των  Γ Α Κ Μεσολογγίου

 • Μαρία  Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη των  ΓΑΚ Ευρυτανίας

Η Οργανωτική Επιτροπή  του Συνεδρίου είναι:

 • Κωνσταντίνα  Μπάδα, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, πρόεδρος

 • Αθανάσιος Σφήκας, Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, αντιπρόεδρος

 • Σταθόπουλος Γεώργιος , μεταπτυχιακός φοιτητής, ΚΕΤΙΠΟΑΙ, γραμματέας

 • Αγγέλη Μαρία, υποψήφια διδάκτωρ, ταμίας

 • Μαρσέλου Ελένη, υποψήφια διδάκτωρ,  μέλος

 • Σπυρέλη Χρυσούλα, Διδάκτωρ Φιλοσοφικής Σχολής,  μέλος

 • Παπαθανασίου Ανθή, υποψήφια διδάκτωρ,  μέλος

(Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κ. Σταθόπουλο Γεώργιο, τηλ. και fax: 26410 44449, κιν: 6947803836).  


ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΜΕ ΘΕΜΑ:

Κατοχή Αντίσταση Εμφύλιος: Η Αιτωλοακαρνανία στη δεκαετία 1940-1950 (Αγρίνιο 14 16 Μαρτίου 2008)

Επώνυμο:-----------------------------------------------------------------------------------------------Όνομα:--------------------------------------------------------------------------------------------------Ειδικότητα:---------------------------------------------------------------------------------------------Φορέας:--------------------------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Εργασίας:----------------------------------------------------------------------------------Τηλ :-------------------------------- Fax:--------------------------E-MAIL ------------------------------Διεύθυνση κατοικίας------------------------------------------------τηλ:-----------------------------

Θεματική:

Τίτλος Ανακοίνωσης:

Σύντομη Περίληψη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ----------------------                                               Υπογραφή------------------