Κυριακή, 03. Μαρτίου 2013

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Αξιοθέατα | Εικόνες | Γειτονιές 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: "ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ"

Στην έκδοση ενός βιβλίου για τις ιαματικές πηγές του νομού Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε η νομαρχία με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Νομού. Την έκδοση Ιαματικές Πηγές της Αιτωλοακαρνανίας προλογίζει ο νομάρχης Θύμιος Σώκος ο οποίος επισημαίνει ότι μπορεί ο πολίτης και ο επισκέπτης του νομού μπορεί να ενημερωθεί για τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών και την ωφελιμότητα στην υγεία.

Η έκδοση Ιαματικές Πηγές της Αιτωλοακαρνανίας αποτελεί την απαρχή σειράς πρωτοβουλιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των μεγάλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Στόχος της είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επισκεπτών του Νομού σχετικά με τις ευεργετικές ιδιότητες των ιαματικών πηγών και την ωφελιμότητα στην υγεία. Η Αιτωλοακαρνανία είναι τόπος πλούσιος σε ιαματικές πηγές με νερά που έχουν ποικίλη φυσικοχημική σύσταση και ενδείκνυνται για εφαρμογή στη σύγχρονη φυσική λουτροθεραπεία. Ο επισκέπτης μπορεί να υποβληθεί σε όλες τις μορφές λουτροθεραπείας, οι οποίες αναφέρονται στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση ενός αρκετά ικανοποιητικού αριθμού παθήσεων. Όπως διαπιστώνεται από την περιγραφή των ιαματικών λουτρών, η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι η καλύτερη. Η παρουσίασή τους όμως αναδεικνύει τόσο τις δυνατότητες των λουτροπηγών όσο και την ανάγκη επενδύσεων, ώστε η προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών να γίνει ποιοτικότερη. Πεποίθηση της Νομαρχιακής Αρχής είναι πως με σύμμαχο τον φυσικό πλούτο του νομού, τη συμμετοχή και τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών κοινωνιών και τις ικανότητες των κατοίκων μπορεί η Αιτωλοακαρνανία να μετατραπεί σε ελκυστικό προορισμό εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο ιαματικός.