Παρασκευή, 02. Σεπτεμβρίου 2011

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Αξιοθέατα | Εικόνες | Γειτονιές 

Μεταμορφώσεις

Η παλιά δημοτική αγορά θα γίνει πολιτιστικό κέντρο

Ένα κτίριο που ταυτίζεται με την νεότερη ιστορία του Αγρινίου, τη Δημοτική Αγορά, πρόκειται να αποκαταστήσει και να αναδείξει ο Δήμος Αγρινίου με την δημοπράτηση του έργου Αποκατάσταση Δημοτικής αγοράς Αγρινίου και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο όπως αποφασίστηκε την  29 Απριλίου 2008 από την Δημαρχιακή Επιτροπή, που καθόρισε και τους όρους δημοπράτησης του έργου.  Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος του Δήμου Αγρινίου που αφορά στην ανάπλαση της κεντρικής περιοχής της πόλης του Αγρινίου.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000.000 ευρώ περίπου και η πηγή χρηματοδότησης του είναι ο ΘΗΣΕΑΣ-ΣΑΤΑ 2008.   Μετά την δημιουργία του υπογείου Δημοτικού χώρου Στάθμευσης και της Πλατείας Δημάδη, το κτίριο έχει καταστεί περίοπτο, με ενισχυμένο το ρόλο του ως τοπόσημο  και σημείου αναφοράς. Έτσι κρίθηκε απαραίτητο να ανακατασκευαστεί το κτίριο της παλιάς Δημοτικής Αγοράς. Η Δημοτική Αγορά χτίστηκε το 1930 επί θητείας του Δημάρχου  Ανδρέα Παναγόπουλου με επιβλέποντα τον Βασίλειο Κουρεμένο, διακεκριμένο αρχιτέκτονα μηχανικό της εποχής. Με την ολοκλήρωση του έργου η πόλη αποκτά ένα σημαντικό πολυχώρο όπου θα αναπτύσσονται ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες  κάτι που θα συμβάλει στο να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η πολιτιστική ταυτότητα αυτής της πόλης