Ο Ροταριανός Όμιλος Αγρινίου

 

 

Το ΡΟΤΑΡΥ είναι μια παγκόσμια οργάνωση που ιδρύθηκε το 1905 από το δικηγόρο Paul Harris και ξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο.  Η παρουσία του στην εποχή μας εκφράζεται από τις δραστηριότητες των ροταριανών σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι όλοι άνθρωποι που έχουν τάξει τον εαυτό τους στον αγώνα για το ιδανικό του Υπηρετείν, ένα ιδανικό που μετουσιώνεται σε πράξεις.  Το ΡΟΤΑΡΥ δεν έχει καθόλου μυστικό χαρακτήρα. Κηρύσσει ότι ο ροταριανός πρέπει να είναι πιστός στη θρησκεία του και νομιμόφρονας πολίτης της χώρας του. Δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει ή να αναμιχθεί σε οποιαδήποτε πολιτική ή θρησκευτική οργάνωση.  Το ΡΟΤΑΡΥ δημιουργήθηκε από το επιτακτικό αίσθημα της ανάγκης του ανθρώπου να συμμερίζεται με το συνάνθρωπο τη θέρμη της φιλίας και της συναδελφικότητας. Από την απλή αυτή αρχή ξεκίνησαν τα ροταριανά  ιδεώδη και απλώθηκαν γρήγορα σε όλες τις ηπείρους.

 Το ΡΟΤΑΡΥ είναι:

 • Η έκφραση ενός ιδανικού παγκόσμιας ειρήνης και ανθρωπιστικού έργου σε δράση.
 • Η εκδήλωση του ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο, τη φιλανθρωπία και την αλληλοεξυπηρέτηση.
 • Η κοινή εμπειρία ανθρώπων από διαφορετικούς κόσμους, που μπορεί να έχουν διαφορετικές πεποιθήσεις, αλλά  είναι ενωμένοι με πνεύμα φιλίας και συναδελφοσύνης οπουδήποτε κι αν βρίσκονται.

 Το ΡΟΤΑΡΥ περιλαμβάνει στις τάξεις του  προσωπικότητες της κοινωνίας, της επιστήμης και της τέχνης, επιτυχημένους πολίτες από κάθε επάγγελμα  και απασχόληση.

 • Το ΡOTARY αποβλέπει στο να ενθαρρύνει και να καλλιεργήσει :

  1. Την ανάπτυξη των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του κατά τρόπο που δημιουργεί ευκαιρίες για την εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος.

  2. Την εφαρμογή υψηλών ηθικών αρχών στην άσκηση κάθε επαγγέλματος, την αναγνώριση της αρχής ότι κάθε ωφέλιμη απασχόληση είναι αξιοπρεπής και την εξύψωση από κάθε ροταριανό του επιπέδου της εργασίας του με την χρησιμοποίηση της σαν μέσον εξυπηρετήσεως του κοινωνικού συνόλου.

  3. Την εφαρμογή από κάθε ροταριανό του ιδανικού της εξυπηρετήσεως στην προσωπική, την επαγγελματική και την κοινωνική του ζωή.

  4. Την διεθνή αμοιβαία κατανόηση, την προαγωγή της καλής θελήσεως, την επιδίωξη της ειρηνικής συμβιώσεως, την δημιουργία και διατήρηση στον κόσμο εγκάρδιων σχέσεων μεταξύ εκπροσώπων διαφόρων επαγγελμάτων ενωμένων με το ιδανικό της προσφοράς υπηρεσιών προς τον πλησίον.

Το Διεθνές ΡΟΤΑΡΥ είναι ο κεντρικός σύνδεσμος όλων των ροταριανών ομίλων που λειτουργούν στον κόσμο. Συντονίζει και κατευθύνει τη δραστηριότητά τους και υποβοηθάει την εφαρμογή του ιδεώδους του  Υπηρετείν στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή σε παγκόσμια κλίμακα.  Σήμερα οι ροταριανοί όμιλοι «δένουν» την υφήλιο με ένα δίχτυ ανθρωπιάς, που αριθμεί περισσότερα από 1.200.000 μέλη, απλωμένο σε 165 χώρες και διαρθρωμένο σε περίπου 31.000 ομίλους.  Τα προγράμματα του ΡΟΤΑΡΥ, που υλοποιούνται μέσω των ομίλων, καταπολεμούν τη φτώχεια, την πείνα, τον αναλφαβητισμό. Ασχολούνται με σοβαρά προβλήματα της παγκόσμιας υγείας, αλλά και του περιβάλλοντος. Η ευρύτερη συνεργασία των ομίλων επιτρέπει την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επιμορφωτική εκπαίδευση νέων ανθρώπων με υποτροφίες, κυρίως σε χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πρόσφατα, οι ροταριανοί όμιλοι πρόσφεραν τη βοήθειά τους σε περιοχές της ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ που επλήγησαν από το φοβερό τσουνάμι. 

 

Κ. Μυλωνάς και Γ. Ηλιάκης

2010: Αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό όμιλο Αγρινίου 

 

Μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και σύνεσης πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση για την αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό Όμιλο Αγρινίου και τον Όμιλο Inner Wheel Αγρινίου. Στην εκδήλωση, που έγινε την Παρασκευή 2η Ιουλίου στο γνωστό κοσμικό κέντρο της πόλης Corali Club, παραβρέθηκαν επίσημοι, επώνυμα στελέχη της κοινωνίας και φυσικά, φίλες, φίλοι και μέλη των δύο Ομίλων. Στo πλαίσιο της ετήσιας επίσκεψής του, παρών στην εκδήλωση ήταν ο Διοικητής της 2470 Περιφέρειας Ρόταρυ, ροτ. Γιάννης Ηλιάκης

 2009: Αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό όμιλο Αγρινίου

Μέσα σε κλίμα εγκαρδιότητας και σύνεσης πραγματοποιήθηκε και φέτος η καθιερωμένη εκδήλωση για την αλλαγή ηγεσίας στο Ροταριανό Όμιλο Αγρινίου. Στην εκδήλωση, που έγινε την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο γνωστό κοσμικό κέντρο της πόλης Corali Club, παραβρέθηκαν επίσημοι, επώνυμα στελέχη της κοινωνίας και φυσικά, φίλες, φίλοι και μέλη του Ρόταρυ. Το Δήμαρχο Αγρινίου εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος κ. Στάθης Τσούκαλος. Περισσότερα...