Ήδη το νέο Δ.Σ. της Ιστορικής Αρχαιολογικής Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, τη Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011. Η σύνθεση του νέου συμβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Σκιαδάς Νικόλαος

Αντιπρόεδρος: Διαμαντή Μόνικα, Γεν. Γραμματέας: Σερπάνου Πανωραία

Ταμίας: Λαΐνας Ηλίας

Μέλη: Αλεξάκης Αθανάσιος

Μοσχονά Αλέξάνδρα

Παλιούρας Αθανάσιος