Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here
Εκτύπωση     

Η κεντρική πλατεία του Αγρινίου (πλατεία Δημοκρατίας, πρώην Μπέλλου)Γεγονότα πρόσφατα και παλιά


            Τα πρόσφατα            

 

Η εφημερίδα μας σαυτή την ψηφιακή έκδοσή της άρχισε να υπάρχει στο διαδίκτυο από το 2006 και έχει καταγράψει αρκετά από τα γεγονότα της τοπικής ιστορίας της περιοχής του Αγρινίου από τότε μέχρι σήμερα. Μπορείτε να δείτε μερικά από αυτά πατώντας και εδώ...

 


            Παλαιά Πρωτοσέλιδα            

 

Μετά την πρώτη χειρόγραφη εφημερίδα με τον τίτλο "Αχελώος" που κυκλοφόρησε την εποχή του επαναστατικού αγώνα στο Αγρίνιο, εκδόθηκαν κατά καιρούς και πολλές άλλες έντυπες εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα φύλλα μερικών από τις οποίες παρουσιάζονται εδώ. Κυκλοφορούσαν κατά το  σχετικά μακρό χρονικό διάστημα από το έτος 1886 μέχρι το έτος 1987. Ξεκινούν με την εφημερίδα «Παναιτώλιον», ακολουθούν οι εφημερίδες «Ο πολίτης», «Το θάρρος», «Το Φως», «Τριχωνίς» «Λαϊκή Φωνή», «Νέα Εποχή», «Αγρίνιον», «Η Νέα φωνή του Λαού», «Αιτωλοακαρνανική δράσις», «Δυτική Ελλάς» κ.α. Πρέπει να σημειωθεί βέβαια, ότι υπάρχει ανισοκατανομή οφειλόμενη όχι μόνο στο χρόνο αλλά και στα εις χείρας μας ευρισκόμενα φύλλα. Βλέπετε και από εδώ..

Επέτειος της επανάστασης του 1821

Η Προκήρυξη του Αλεξάνδρου Υψηλάντη

Ο ρόλος της εκκλησίας στην επανάσταση του 1821-Τι περιγράφουν οι ιστορικοί-Εικόνες

 

«Η ώρα ήλθεν, ω άνδρες Έλληνες!

Oι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι· oι Σέρβοι, oι Σουλιώται και όλη η Ήπειρος οπλοφορούντες μας περιμένουν· ας ενωθώμεν λοιπόν με ενθουσιασμόν! Η Πατρίς μάς προσκαλεί!

Η Ευρώπη προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας· ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα όρη της Ελλάδος από τον ήχον της πολεμικής μας σάλπιγγος και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάσει τας ανδραγαθίας μας, oι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγη απ’ έμπροσθέν μας. Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου..... Συνεχίζει εδώ..

 

            Κωσταντίνος Χατζόπουλος (εορτασμός επετείου)            

 

Στην ενότητα αυτή της εφημερίδος μας ("Πρόσωπα¨"), καταχωρούνται σημειώματα για σημαντικές προσωπικότητες που συμπλέκονται με ιστορικά γεγονότα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, ως και πρόσωπα των γραμμάτων και των τεχνών της περιοχής του Αγρινίου. Καταχωρούνται επίσης σημειώματα για πρόσωπα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που διακρίθηκαν για έργα οικονομικής ανάπτυξης και πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης (δωρεές κλπ). Φυσικά η καταχώρηση δεν είναι εξαντλητική, ίσως όχι και πλήρως αντιπροσωπευτική. Περιττό να ειπωθεί ότι η σειρά καταχώρησης δεν έχει αξιολογικό χαρακτήρα.

Εξέχουσα θέση έχει η προσωπικότητα του Αγρινιώτη ποιητή και πεζογράφου Κωσταντίνου Χατζόπουλου. Τούτο αναφέρουμε λόγω της συμπληρώσεως 100 χρόνων από τον θάνατό του και της  επικαιρότητος που δίδουν οι διοργανούμενες από τον Δήμο Αγρινίου και τον σύλλογο ¨Κωσταντίνος Χατζόπουλος" προς τιμή του φιλολογικές και άλλες εκδηλώσεις . Περισσότερα εδώ....


***

 

   
 


Προβολή Το Αγρίνιο σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους