Κυριακή, 04. Σεπτεμβρίου 2011
 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΣΤΥΛΙΟΣ

Ο Ευθύμιος Κ. Στύλιος γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1929. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1952. Από το 1955 μέχρι το 1964 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του "Συνδέσμου", Παγκοσμίου Ενώσεως Ορθοδόξου Νεολαίας. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1962 και Πρεσβύτερος το 1963. Στις 22 Δεκεμβρίου 1968 χειροτονήθηκε τιτουλάριος Επίσκοπος Αχελώου, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Το 1980 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Στις 8 Μαΐου 2000 προήχθη σε τιτουλάριο Μητροπολίτη.

Α   ΣΠΟΥΔΑΙ -ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙΣ

-   Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (1948-1952).

-   Επισκέπτης του Οικουμενικού Ινστιτούτου της Γενεύης, (1961).

-   Επισκέπτης των Πανεπιστημίων Λουβαίν καί Σικάγου (1977).

-   Διδάκτωρ θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1980).

-   Πρόεδρος Όμάδος Εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του Υπουργείου Παιδείας και σύνταξη του αναλυτικού Προγράμματος και των αντιστοίχων βιβλίων Χριστιανικής Αγωγής για την Α' βάθμια Εκπαίδευση (1980-1985), βλ. σελ. 43.

-   Καθηγητής στο θεολογικό Σεμινάριο Σεούλ, Κορέας (1996).

-    Συγγραφικά έργα: 74 βιβλία (1967-2008. Πλήρη Πίνακα των έργων, βλ. σελ. 30).

Β' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

-   Χειροτονίες: Διάκονος το 1962, Πρεσβύτερος το 1963 καί Επίσκοπος το 1968, Βοηθός Επίσκοπος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό τον τίτλον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Αχελώου.

-    Τιτουλάριος Μητροπολίτης τύ 2000. 

Γ' ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ

1. Στήν Αρχιεπισκοπή Αθηνών

α. Ποιμαντικό έργο

-   Λειτουργική, Κηρυγματική και έξομολογητική διακονία στην περιοχή της Αρχιεπισκοπής, επί σαράντα χρόνια.

-   Εποπτεία Αρχιεπισκοπικών Περιφερειών. Α' φάση (1968-1973), 100 Ενορίες, Β' φάση (1973-1998) 105 Ενορίες και Γ' φάση {1998-2008) 20-30 'Ενορίες.

-   Εισηγητής σε διάφορα Συνέδρια (Ιερατικά Οικολογικά, θεολογικά, επιστημονικά) της Ί. Αρχιεπισκοπής:

-    Στήν Παιδαγωγική Ημερίδα της Πανελληνίου Ενώσεως θεολόγων, με θέμα Τα Νέα βιβλία θρησκευτικών της Γ "Λυκείου και της Α' Γυμνασίου, Πολεμικό Μουσείο (1999).

-   Στήν επιστημονική Ημερίδα με θέμα Ορθόδοξη θεολογία και Κοινωνική Εργασία, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1999).

-   Στό Β "Ιερατικό Συνέδριο της Ί. Αρχιεπισκοπής με θέμα Μετανάστες και ποιμαντική ιδιομορφία του αστικού περιβάλλοντος, Αθήνα (2003).

-    Στό Γ' Ιερατικό Συνέδριο τήςΊ. Αρχιεπισκοπής, με θέμα Ή Παγκοσμιοποίηση, Αθήνα (2006).

-    Στη Διημερίδα του 'Υπουργείου Παιδείας και της Ί. Αρχιεπισκοπής με θέμα: Ορθοδοξία και Παιδεία. Στό δρόμο της εκπαίδευσης για την άειφορία, Σιβιτανίδειος Σχολή, Αθήνα (2006).

-    Αρθρογραφία καί συμμετοχή σε Μ.Μ.Ε.

β. Διοικητικό έργο

-   Ιδρυτής καί πρώτος Διευθυντής της Διευθύνσεως Χριστιανικής Αλληλεγγύης της Ί. Αρχιεπισκοπής (1969).

-   Ιδρυτής και πρώτος Διευθυντής της Διευθύνσεως Νεότητος της Ί. Αρχιεπισκοπής (1970).

Εκκλησιαστική αναδιοργάνωση καί αποκέντρωση της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης (1970-1973).

Ιδρυτής   και   επιμελητής  Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ί. Αρχιεπισκοπής (1970). Αντιπρόεδρος   Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων (1968-1997).

Εκπρόσωπος Αρχιεπισκόπου, ως Προέδρου Εθνικών Κληροδοτημάτων (1968-1973).

2. Στήν Ί. Σύνοδο της Έκκλ. της Ελλάδος

Πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής θειας καί πολιτικής Οικονομίας καί Οικολογίας (2000-2008). Δημιουργία Κινητής Έκθεσης με θέμα ΕΚ-ΚΛΗΣΙΑ & ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Έκδοση ομωνύμου Λευκώματος, Σχήμα Μέγα, σελ. 110(2003).

Ημερίδα καί Έκδοση Φυλλαδίου με θέμα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ι. ΝΑΩΝ & ΤΟΥ ΕΚ-ΚΛΗΣΙΑΣΜΑΤΟΣ πριν, κατά καί μετά το σεισμό (2004).

Ημερίδα και έκδοση Πρακτικών με θέμα: Προβλήματα του τρόπου ζωής των κατοίκων των μεγάλων πόλεων ( 2005). Εκπροσώπηση της Εκκλησίας της Ελλάδος σε Διορθόδοξα Συνέδρια (Ουγκάντα Αφρικής, 1995 καί 1997 Κρήτη καί Κύπρο, 1998). Αρθρογραφία στα εκκλησιαστικά περιοδικά ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ καί ΤΟΛΜΗ. Συνεργάτης της Αποστολικής Διακονίας (εισηγητής στο  Φροντιστήριο Υποψηφίων Κατηχητών).

Συμμετοχή και εισηγήσεις σε Συνέδρια τής Ί. Συνόδου (Τα ιερά Άμφια, 2002. Το Ενοριακό Ποιμαντικό Έργο 2006, Ή Ιεραποστολή της Εκκλησίας της Έλλάδος, 1998). Σύνταξη και Δωρεάν προσφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος δέκα τεσσάρων (14) Κατηχητικών Βοηθημάτων (1983-1985).

3. Σέ Ί. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος

Συμμετοχή σε Ιερατικά, θεολογικά και Οικολογικά Συνέδρια καί Ημερίδες, στίς Ί. Μητροπόλεις: Βέροιας, Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδος, Φωκίδος, Σύρου, Καισαριανής, Μεσσηνίας, καί Πατρών.

4. Σέ Πανορθόδοξο επίπεδο

Γενικός Γραμματεύς της Παγκοσμίου Αδελ-φότητος   Ορθοδόξων   Νεολαιών,   δΥΝΟΕ-8Μ08 (1955-1965). Ειδικότερα: Όργάνωση καί συμμετοχή στη Δ' Γεν. Συνέλευση, Θεσσαλονίκη (1958). Όργάνωση καί συμμετοχή στην Ε' Γεν. Συνέλευση, Βηρυττός- Λίβανον (1961). Όργάνωση καί συμμετοχή στην ΣΤ' Γεν. Συνέλευση, Έλσίνκι-Φιλανδίας (1964). Συμμετοχή στη ΙΔ' Γεν. Συνέλευση, Μόσχα (1992).

Συμμετοχή στη ΙΕ' Γεν. Συνέλευση, Κύπρος (1995).

Συμμετοχή στη ΙΖ' Γεν. Συνέλευση, Τίρανα Αλβανίας (2003).

Συμμετοχή στη Διάσκεψη του Συνδέσμου, Πειραιάς (2007).

Ποιμαντικές αποστολές στα Όρθόδοξα Πατριαρχεία: Κωνσταντινουπόλεως (1961), Σερβίας (1971), Αμερικής (1977), Ιεροσολύμων (2000).

Εκπροσώπηση της 'Εκκλησίας της Έλλάδος: στην Ενθρόνιση του Α' Αφρικανού Όρθο-δόξου Μητροπολίτου, στην Καμπάλα, Ουγκάντας (1995).

στην Α' Παναφρικανική Συνάντηση των "Ορθοδόξων Ιεραποστολικών Κοινοτήτων, Καμπάλα Ουγκάντας (1997). Στό Σεμινάριο, με θέμα Ή "Ορθοδοξία καί το Περιβάλλον μέσα από την Ευρωπαϊκή Προοπτική, Κύπρος (1998).

Στό Διεθνές Συνέδριο με θέμα Οικολογική εκπαίδευση στο χώρο της Μεσογείου, Όρθόδοξη Ακαδημία Κρήτης (1998). Στό επιμορφωτικό Σεμινάριο για Κληρικούς, Ριζάρειο Σχολή(2002). Στή ΙΕ' Πανορθόδοξο Συνδιάσκεψη για θέματα Αιρέσεων, Αλίαρτος Βοιωτίας (2003).

5. Στην 'Ορθόδοξη Εξωτερική Ιεραποστολή

Συνιδρυτής των συγχρόνων Όρθοδόξων Ιεραποστολών στην Αφρική, την Ασία και την Άπω Ανατολή (1958).

Ιεραποστολικές επισκέψεις στην Ουγκάντα Αφρικής (1995, 1997), στην Ταϋλάνδη, την Κορέα και το Χόνγκ-Κόνγκ (1993, 1996, 2000).

Ετήσια διδασκαλία στο Ορθόδοξο θεολογικό Σεμινάριο της Σεούλ, Κορέας (1966).

6. Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά και Γαλλικά.

 

Άλλα πρόσωπα

 ΑΓΙΟΙ
Κοσμάς ο Αιτωλός
Ιωάννης ο Βραχωρίτης ...
Παπαποστόλης...
 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ
Κωνσταντίνος Χατζόπουλος....
Δημ. Χατζόπουλος ("Μποέμ")....
Θανάσης Κυριαζής...
Κώστας Δημάδης...
Κίμων Γαλάζης....
Πέτρος Δήμας ....
Δημήτρης Γιάκος....
Πάνος Βλασσόπουλος: ....
Αλέξανδρος Βαρόπουλος ...
Γιάννης Υφαντής ....
Τάκης Αντωνίου....
ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
Δήμος Τσέλιος ...
Δημήτριος Μακρής...
Νικόλαος Παναγιώτου...
Μαρία Δημάδη ...
Βασίλης Κρίντας......
Αντώνιος Παπαπαντολέων...
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Χρήστος  Καπράλος .....
Θόδωρος Παπαδημητρίου ....
Θύμιος Πανουργιάς ...
Γιώργος Σταθόπουλος...
Χρήστος Μποκόρος ...
Χρήστος Γαρουφαλής...
ΜΟΥΣΙΚΗ & ΘΕΑΤΡΟ
Αριστείδης Μόσχος: .....
Πυθαγόρας Παπασταματίου  .....
Νίκος Παπακωνσταντίνου....
Κωστής Μαραβέγιας...
Γεωργία Σπυροπούλου......
Βασίλης Νικολαϊδης.....
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Δημήτριος Γ. Λαϊνιώτης  ...
Στέφανος Ι. Δεληκωστόπουλος  ...
Γρηγόριος Κωσταράς.....
Αθανάσιος Παλιούρας: .....
Κωνσταντίνα Μπάδα...
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
Γεράσιμος Παπατρέχας: .....
ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ευάγγελος Παπαστράτος ....
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ & ΔΗΜΑΡΧΟΙ
Παναγιώτης Δαγκλής...
Τάσσος Παναγόπουλος: .....
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Χαράλαμπος Δημάδης: .....
Νέα Εποχή 2006 

Πρώτη σελίδα | Μνήμες | Εικόνες | Αξιοθέατα | Γειτονιές