Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Ιστορικά:

Οι ληστές στην Δυτική Ελλάδα κατά τα έτη  1871 και 1872

Θαν. Γιαννακόπουλος, καθηγητής Α.Π.Θ

 

Ο Π. Βακάλογλου, μοίραρχος άξιος στην εποχή του, διώκτης των ληστών, νομάρχης το 1870 στην Νομαρχία Αιτωλίας και Ακαρνανίας, από το Μεσολόγγι την 26η Ιαννουαρίου 1872, με την ευκαιρία της μετάθεσής του στην Νομαρχία Φθιώτιδος απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών τον με αριθ. 549  (000112 Αρχείο ΓΑΚ) έγγραφο απολογισμό του έργου του, σχετικά με την ληστεία στην Αιτωλία και την ευρύτερη περιοχή ,το 1870/71.Στο έγγραφο αναφέρει ότι από τους 150 ληστές «έχουν εξαλειφθεί» και μόνο το 1/6  περίπου αυτών  επέζουν κατά την εποχήν του διορισμού ημών ως νομάρχου». Αναφέρει,  «ότι με την συμβολή  και του αρχηγού του μεταβατικού αντισυνταγματάρχου Δ. Ν. Βότσαρη ως και του Γ. Δαγκλή, διοικητού του μεταβατικού Βάλτου και Ακαρνανίας και άλλων  αξιωματικών,  κατορθώθηκε η «ολοσχερής εξόντωσης των υπό τους Ληστάρχους Τσερλογιανέους, Κοσμά Κουρεμένου, Φίλιππου Πατσαούρα, και Γεώργιο  Καραλή, ληστοσυμμοριών συνηγμένων, εν συνόλω εξ 23 ληστών. Οι δε λοιποί, μη δυνάμενοι εκ καταδιώξεως των να διαιτώνται είτε ενωμένοι  εις πολυμελείς συμμορίας εις τον νομόν Ακαρνανίας ,άλλοι κατέφυγαν εν Τουρκία, άλλοι απομονωθέντες συνελήφθηκαν..» «όθεν εκ του υποβαλλομένου ονομαστικού καταλόγου  εις το υπουργείο ,ότι από τον Ιούλιον μήνα του 1870 ..μέχρι τούδε εξαλήφθησαν 92 ληστές χωρίς να φονευθώσι ευτυχώς». Ακόμη «ότι επιζώσι 32 ληστές « και των επιζώντων οι 15  καταφεύγοντες προ πολλού εν Τουρκία .Ακολούθως, αναφέρει στο εγγραφό του ονομαστικά διάφορα στοιχεία για την κάθε ληστοσυμμορία και την τύχη της καθώς αυτές διασπάρθηκαν στο Βάλτο ,την Ευρυτανία κτλ.». Ακόμη αναφέρει, «τους 500 φυγόδικους  που υπάρχουν στην περιοχή, καταγγελθέντες από τον Εισαγγελέα Μεσολογγίου και Λευκάδας που σε κάθε στιγμή μπορούν να διαπράξουν ληστείας». Παρακάτω δίνονται οι ονομαστικοί κατάλογοι που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Ονομαστικός κατάλογος των επιζώντων ληστών του Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας κατά το έτος 1872

α/α

Όνομα και επώνυμο ,Επάγγελμα, Χωρίον, Δήμος ,Επαρχία, αρ.υπ.εσωτερικών (επικήρυξη)

Παρατηρήσεις

1

Αλέξης Μπατσαλέξης, ποιμήν, Συγκρέλου, Καρπενησίων, Ευρυτανίας,92*

Προσελθών εις τινα δερβέναγα και νυμφευθείς εις το χώριον  Γούρα ,διατελή εις Τουρκικήν υπηρεσίαν αυτόθι προς καταδίωξιν της ληστείας από του έτους 1869

2

Κώστας Δουλαβέρης,ποιμήν,Ερκίτσα,Καρπενησίων, Ευρυτανίας,112 *

Αποτελεί ιδίαν συμμορίαν μετά μόνο του ληστού Τασούλα Μασούρα, και είσι προ μηνών πολλών άφαντος

3

Καραγιάνης Χρ Καραγιάνης ή Μπακογιάννης, ποιμήν,Συγκρέλου, Καρπενησίων, Ευρυτανίας,44*

Αποτελεί ιδίαν συμμορίαν μικράν και είναι προ πολλού αφανής

4

Νικόλαος Τομαρούνης,ποιμήν,Βράχα, Κτημενίων, Ευρυτανίας,163*

Αποτελεί μέρος της συμμορίας του Τάκου Αρβανιτάκη, υποκρυπτομένης εν Τουρκία, εις Τουρκίαν ή

Αγραφα εις την  Γούραν

5

Αλέξιος Δ.Μπέλεχας,ποιμήν,Δομνίστα, Καλλιδρομητών, Ευρυτανίας,88*

Ομοίως οπαδός Καραγιάννη Χ.Μπακογιάννη

6

Ανδρέας Ν.Τζούνης,ποιμήν,Δομνίστα, Καλλιδρομητών,164*

ομοίως

7

Απόστολος Μπουζέλος ή Βουτσέλος,ποιμήν,Συγκρέλου, Καρπενησίων,Ευρυτανίας,106*

Μετέβη προ πολλού εις την Μολδοβλαχίαν και διαμένει αυτόθι

8

Χριστόδουλος Μπακάλης,ποιμήν,Ανδράνοβα,

Αρακυνθίων , Ευρυτανίας  95*

Ομοίως

9

Γεώργιος Μπερτσάς ή Μπούρας 77,ποιμήν,Ανιαδα, Καρπενησίου 77*

Ομοίως

10

Απόστολος Μαργαζής,ποιμήν,Συγκρέλλου,Καρπενησίου

Ομοίως

11

Θεόδωρος Ζούζαλας,ποιμήν,Βράχα,Κτημενίων,Ευρυτανίας

Είναι ανεψιός και οπαδός του λήσταρχου Καραγιάννη χ Μπακογιάννη προ τριών χρόνων ανεπικήρυκτος

12

Κώστας Λιαροκάπας,ποιμήν ,Τρύφου ,Εχίνου, Βονίτσης 73*

Λήσταρχος

13

Παναγιώτας  Καζάκης,ποιμήν,Ζαβέρδα,Ανακτορίων,

Βονίστης 65

Αδελφός ή εξάδελφος του ληστάρχου Λαροκάπα

14

Χρήστος Τριανταφύλλου ή Κεζούκης,ποιμήν,Ζαβέρδα, Ανακτορίων,Βονίτσης172*

Αδελφός ή εξάδελφος του ληστάρχου Λαροκάπα

15

Απόστολος Κυράκειας,ποιμήν,Ζαβέρδα,Ανακτορίων Βονίτσης 66*

 

16

Σταμούλης Ευ Καλατζής, ποιμήν,Κεχρομπούλη Ανακτορίων,Βονίτσης 64*

 

17

Γεώργιος Ευ Καλατζής, ποιμήν,Κεχρομπούλη Ανακτορίων, Βονίτσης  64*

 

18

Σπύρος Καλύβας ποιμήν ,Ζαβέρδα,Ανακτορίων,Βονίτσης

 

19

Νικ.Σπαθής ή Κόλης,  Τζουμέρκα  151*

 

20

Νικόλαος Ρέπας, γεωργός, Γραβιά Παραχελωιτιδος 137*

Καταφυγών προ δύο ετών εις Κων/πολιν διαμένει εκεί

21

Ιωάννης Γέμος ,γεωργός ,Αμπάρια Θέρμου Τριχωνίδος 27*

Εις μέρος άγνωστο της Τουρκίας

22

Γεώργιος Γέμος, γεωργός, Αμπάρια Θέρμου Τριχωνίδος 28*

Εις μέρος άγνωστο της Τουρκίας

23

Βασίλειος Κουτσογιάννης ,ποιμήν, Φλωριάδα  Θυάμου Βάλτου 57*

λήσταρχος

24

Βασίλειος Παπαστάθης ,ποιμήν, Φλωριάδα  Θυάμου Βάλτου 129*

Οπαδός αυτού

25

Νικ.Σκούφης ή Κουτσοκόλιας ,ποιμήν, Φλωριάδα  Θυάμου Βάλτου 150*

Ομ.

26

Δημ.Κολοκύθας,γεωργός, Αραβάδα Αμβρακιάς 61*

Ομ.

27

Νικ.Ντερέκας, γεωργός, Φλωριάδα Θυάμου 114*

λήσταρχος

28

Λαμ.Κότσιφας ,αρτοποιός,  Αρτα  Ηπείρου 68*

Οπαδός αυτού

29

Τάτσης Καλοπόδας ή Σαρτσής, γεωργός , Τζουμέρκα  62*

Ομ.

30

Ανδρέας Μάνδαλος, ποιμήν, Καταβόθρα Ροδοβίζι 45*

Ομ.

31

Ιωάννης Τσάκαλος, ποιμήν, Τρίφου Εχίνου Βονίτσης 169*

Ομ.

32

Τασούλας Μασούρας, Βάλτου

Είναι ενωμένος  με τον λήσταρχον Δουλαβέρην.Επικυρήχθη  τον Αύγουστον 1971

 

 

 

*Αρθ.επικήρυξης

Εν Μεσολογγίω τη 26 Ιαννοαρίου 1872

Ο Νομάρχης Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Π.Βακάλογλου

 

Ονομαστικός κατάλογος των εξαλειφθέντων ληστών του Νομού Ακαρνανίας και Αιτωλίας ,από του Ιουλίου του 1870 μέχρι τέλους του 1871 (αρχείο Βακάλογλου, Γεν.Αρχεία του Κράτους)

α/α

Όνομα ή επώνυμο των ληστών

Τρόπος, τόπος  και χρονολογία εξαλείψεως εκάστου ληστού

1

Σταμούλης  Καψάλης ή Τζάμης

Συνελήφθη,εν Ευρυτανία την 23η Αυγούστου, 1870

2

Πέτρος Αραπογιάννης ή Παντζής

Εφονεύθη ,εν Ακαρνανία την 31η Ιουλίου, 1870

3

Κώστας Καραγιώργος

Ομοίως

4

Βασίλειος Σαλομήτρος ή Τζίλιας

Εφονεύθη εν Τριχωνίω (Αγρίνιον) ,την 28η Αυγούστου ,1870

5

Λάμπρος Τζοχαντήρης

Συνελήφθη εν  Αθήναις,την 30η Αυγούστου, 1870

6

Νικόλαος Σουφλής

Ομοίως εν Βάλτω ,την 5η  7βρίου, 1870

7

Σπύρος Α Αχωριάτης

Ομοίως εν Ακαρνανία, την 19η 7βρίου ,1870

8

Κώστας Α Αχωριάτης

Ομοίως

9

Δημήτριος Ξυστρούλιας

Ομοίως

10

Βασίλειος Δ φερειδίκος

Ομοίως εν Βάλτω ,την 25η 7βρίου, 1870

11

Λεωνίδας  Φερειδίκος

Ομοίως

12

Χρήστος Τσερλογιάννης

Ομοίως

13

Γεώργιος Τσερλογιάννης

Ομοίως

14

Δημήτριος Ναούμ ή Καραγιάννης

Συνελήφθη,  εν Βάλτω την 25η 7βρίου , 1870

15

Δημήτριος Χαρδαλιάς

Ομοίως

16

Νικόλαος Βασιλόπουλος

Προσήλθε, εν Ναυπάκτω  την  28η  7βρίου, 1870

17

Ιωάννης Φερενδίνος ή φράγκαλος

Συνελήφθη ,εν Θαλάσση εις Βόνιτσαν ,την 2η 8βρίου ,1870

18

Αθανάσιος Χρήστου Φερενδίκος

Ομοίως

19

Βασίλειος Κατσιπάνος

Προσήλθε, εν Μεσολογγίω την 7η 8βριου  ,1870

20

Νικόλαος Κατζίκης

Συνελήφθη, εν Βάλτω την 7η 8βρίου , 1870

21

Βασίλειος Κίκης ή Τέρζας

Ομοίως                           13η 8βρίου ,1870

22

Αντώνιος Καράτζηλος

Ομοίως                             την 14η 8βρίου , 1870

23

Πάνος Βάιας ή Επαναξάτης

Ομοίως εν Ευρυτανία,  την 25η 8βρίου , 1870

24

Δημήτριος Σφήκας

Ομοίως εν Ευρυτανία,  την 25η 8βρίου , 1870

25

Αθανάσιος Κοτρόπουλος ή Κατσούλας

Ομοίως εν Ακαρνανίαν  τη 6 9βρίου , 1870

26

Αθανάσιος Τσερλογιάννης

Εφονεύθη, εν Ακαρνανία την 16η 9 βρίου 1870

27

Δημήτριος Τσερλογιάννης

Ομοίως

28

Απόστολος Τσερλογιάννης

Ομοίως

29

Zήμπ…Σηλογιάννης

Εφονεύθη εν Ακαρνανία την 16η  9βρίου 1870

30

Οδυσσεύς Γιάχοςή Μασούρας

Ομοίως

31

Αθανάσιος Κρίκος ή Δράκος

Ομοίως

32

Νικόλαος Ζαρκαδούλας

Συνελήφθη ,πληγωθείς εν Ακαρνανία την8η  9βρίου του 1870

33

Λάμπρος Σιατής

Προσήλθε, τω αρχηγώ Δ.Μπότσαρη την   21η 9βρίου 1870

34

Κωνσταντίνος Μοτζόκος

Ομοίως

35

Νικόλαος Γαλάνης

Εφονεύθη, εν Ευρυτανία  τη 20 η9βρίου 1870

36

Νικόλαος Κλειδιας

Συνελήφθη εν Ηπείρω υπό Οθωμανών

37

Σπύρος Στούπας

Ομοίως

38

Γεώργιος Χ.Κομπονιάτης ή Καλιακούδας

Ομοίως

39

Κώστας  Μασούρας

Προσήλθε  εις Οθωμανικας αρχάς Αρτας 1870

40

Ιωάννης Μίγδας

Ομοίως

41

Κλωστας Φασουλής

Συνελήφθη στο Βάλτο το Δεκέβριο του 1870

42

Αντώνιος Σηλεούνης

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

43

Χρήστος Βλάχος

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

44

Ευάγγελος Πάνος

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

45

Βασίλης Γ Λιάρος ή Γκάνας

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

46

Ιωάννης Γ Λιάρος ή Γκάνας

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

47

Κλωστας Κ.Ράπτης

Συνελήφθη εν Ηπείρω  υπο Οθωμανών 1870

48

Κοσμάς Κουρεμένος

Συνελήφθη, εν Ακαρνανία την 29η Ιανουαρίου1871

49

Σταμπούλης  Κομποτιάτης

Εφονεύθη εν Ακαρνανία την 29η Ιαννουαρίου 1871

50

Γαβριήλ Χατζαράς

Εφονεύθη εν Ακαρνανία την  29η Ιαννουαρίου 1871

51

Φώτης Τζίμας ή Καυκιάς

Εφονεύθη εν Ακαρνανία την 29η Ιαννουαρίου 1871

52

Λεωνίδας Σταμπ’οπουλος ή Τζιπνάκιας

Εφονεύθη εν Ακαρνανία την 29η Ιαννουαρίου 1871

53

Παναγιώτης Δαραγιάννης

Συνελήθφη εν Βάλτω την 11η Φεβρουαρίου 1871

54

Πάνος Κώστας

Ομοίως                            την 15η Φεβρουαρίου 1871

55

Δημήτριος Καρδάτος

Ομοίως εν Παρνασσίδι τον Μάρτιο 1971

 

56

Νικόλαος  Τζατζομήτζος

Προσήλθε εις Οθωμανικάς αρχάς της Άρτας την 11η Μαρτίου 1871

57

Δημήτριος Φαρδέλας

Συνελήφθη εν Βάλτω  22η Φεβρουαρίου 1871

58

Φίλιππος Πατσαούρας

Εφονεύθη εν Ευρυτανία τη 4η Μαρτίου 1871

59

Κλωστας Νταλταγιάννης

Ομοίως

60

Κλωστας Γαζέτης

Ομοίως

61

Βασίλειος Ρίγανος

Ομοίως

62

Σπύρος Βλάχος

Προσήλθε εις τας Οθωμανικάς αρχάς ΄Αρτας  11η Μαρτίου 1871

63

Ευθύμιος Πανέτας

Εφονεύθη εν Ηπείρω υπό τις οθωμανικές αρχές την 29η Μαρτίου 1871

64

Αλέξιος Πάρλας

Συνελήφθη εν Ηπείρου υπό  Οθωμανών  Απρίλιος το 1871

65

Γεώργιος Καραλής

Εφονεύθη εν Ευρυτανία την 5η Απριλίου 1871

66

Δημήτριος Πουρτάρας

Ομοίως

67

Ιωάννης Τζιούκας

Συνελήφθη εν Ρεντίνα πληγωθείς  εν τω φόνω του Μαραλή 1871

68

Σπύρος Κοκώνης

Προσήλθε εν Ευρυτανία αφού κατέδειξε τους παραπάνω τρείς συντρόφους του

 

69

Δημήτριος Ακρίβος

Συνελήφθη  εις Πρέβεζαν υπό Οθωμανών  τον Φεβρουάριον  του  1871

70

Βασίλειος Αμαριακός

Προσήλθε εις τον πασάν της Πρέβεζας την 15η 1871

71

Ιωάννης Κανογεωργάκης

Ομοίως

72

Γεώργιος Κανογεωργάκης

Ομοίως

73

Νικόλαος Μήλας

Ομοίως την 16η 1871

74

Γάκης Πρέντζιπας

Συνελήφθη εις Ευρυτανίαν…1871

75

Γεώργιος Τσαρακλής

Εφονεύθη εις Άρταν υπό Οθωμανών την 30η Απριλίου 1871

76

Νικόλαος Δ Φούντας

Συνελήφθηεις την Άρταν υπό Οθωμανών την 19η Μαιου 1871

77

Κλωστας Πατσαβόρας ή Βότσιας

Εφονεύθη εις Φθιώτιδα

78

Ιωάννης Κυράπουλος

Ομοίως

79

Δημήτριος καλαμπόκης

Συνελήφθη εις τον Βάλτον  τον Αύγουστον 1971

80

Ιωάννης Πανέτας

Συν.εις Αρταν υπό Οθωμανών την 22η 7 βρίου 1971

81

Αθανάσιος Τζιτούρης

Εφονεύθη ε Ναυπάκτω την  1η7βρίου 1871

82

Ιωάννης Καλιου γιώτης

Συνελ. Στην Ηπειρον υπό  των Οθωμανών

83

Χρήστος Γεωργίου

Ομοίως

84

Πανόλφης Βίτζας ή Μπορογιάννης

Ομοίως

85

Γώγος Δασκαλάκης

Προσήλθεν στον Πασά της Πρεβέζης  την 19η Δεκεμβρίου  1871

86

ΑθανάσιοςΜαριόλας

Ομοίως

87

Δημήτριος Ζαχαρίκας

Ομοίως

88

Νικόλαος Κουνέλης

Ομοίως

89

Αθανάσιος Γυφτάκης

Ομοίως

90

Ματόλας Κρητικός

Ομοίως

91

Σουλειμάν Οθωμανός

Εφονεύθη υπό των ανωτέρω αναφερθέντων

92

Αλέκος Οθωμανός

Εφονεύθη   ομοίως

 

 

 

 

Εν Μεσολογγίω τη 26 Ιαννουαρίου 1872

Ο Νομάρχης Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Π.Βακάλογλους

 

Παραλειπόμενα

Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, δρούσαν  στην Αιτωλία και Φθιώτιδα ,οι εξής συμμορίες: του Ευαγ. Σπανού,  Δημ. Αλογάρη, Καλαμπαλίκη ή Καμάρα, Κρικέλα, Βελεστίνου, Φ. Σκόντρα, Ντατσογιάννη,  Δήμου Σκαλτσά, Νταλαμάγκα,  Μπουρχαίων, Γουλοκώστα, Αριστ. Καραγιαννόπουλου,  Ν.Ρεντίνα,  Κώστα Πατσαούρα, Γ. Βελούλα, Νάκου Φίλωνος, Κατσάνη,Δήμου Πατσαουράκου, Ντουλαβέρη, Τάκου (Αρβανιτάκη;), Τσερλογιανναίων, Φιλίππου Πατσούρα, Μπαλάσκα, Λιαροκάπη, Στούπα, Τσιτούρα, Κουτσόγιαννου, Ντερέκα, Ζαρκαδούλα, Πενεταίων, Μαργιόλη κλπ.  Από αυτούς τα επτά δέκατα βρίσκονταν στο Τουρκικό και τα τρία δέκατα κρύβονταν σε φίλους τους, κυρίως βλαχοποιμένες  στο Ελληνικό!  Και μια ιστορία. Στις 27 Φεβρουαρίου 1871 εντοπίστηκε η ληστοσυμμορία του Κώστα Πατσαούρα ,από  Συγκρέλου Ευρυτανίας, να κρύβεται στη θέση «Ιτιές» στο χωριό Αυλάκι της Στυλίδας από τον αποσπασματάρχη Αϊβαλιώτη.  Ο αποσπασματάρχης αμέσως ενημέρωσε στη Στυλίδα τον ταγματάρχη Τζίν ο και το διοικητή του 3ου συντάγματος Π. Αλεξάνδρου στη Λαμία. Αμέσως έτρεξαν από τη Στυλίδα ο ταγματάρχης Τζίνος, ο συνταγματάρχης Κωστής Δημητριάδης και ο Δήμαρχος Φαλάρων με πολίτες, στον τόπο όπου κρύβονταν οι ληστές. Από τη Λαμία έσπευσαν ο συνταγματάρχης Π. Αλεξάνδρου, ο μοίραρχος Σπυρίδης, ο υπομοίραρχος Στεργιόπουλος με χωροφύλακες, ο ανθυπίλαρχος Νούριος με το ιππικό, ο γραμματέας και υπογραμματέας της Νομαρχίας Κωνσταντινίδης και Θωμόπουλος αντίστοιχα, ο αστυνόμος και ο υπαστυνόμος με αστυνομικούς και πολλοί πολίτες, για να παρευρεθούν στο τόπο της συμπλοκής με τους ληστές. Ύστερα από μία ώρα ο Δήμαρχος Φαλάρων ειδοποίησε το Νομάρχη ότι οι ληστές πολιορκούνται από τα μεταβατικά αποσπάσματα. Ο «γερο Νομάρχης», Πέτρος Βακάλογλου, έχοντας μαζί του και τον εισαγγελέα, έδωσε εντολή να χτυπήσουν τα τύμπανα της Εθνοφυλακής στην Πλατεία «Ομονοίας» της Λαμίας, για να συγκεντρωθούν οι πολίτες. Κατόπιν ο Νομάρχης, ο Δήμαρχος και οι οπλισμένοι πολίτες έσπευσαν και αυτοί στο μέρος της συμπλοκής.  Όταν όμως έφτασαν στη θέση «Μαυρομαντήλα», πληροφορήθηκαν από το συνταγματάρχη Π. Αλεξάνδρου και το μοίραρχο Σπυρίδη ότι κατά τη σύγκρουση με τους ληστές στις «Ιτιές», σκοτώθηκε ο αρχιληστής Κώστας Πατσαούρας και ο γαμπρός του Κωστόπουλος, ενώ οι άλλοι ληστές διέφυγαν και κρύβονται στο βάλτο. Για τον εντοπισμό τους διατάχτηκε περιπολία στους βάλτους των χωριών Αυλακίου και Μεγάλης Βρύσης για την ανεύρεσή τους. Για τον θάνατο του Κώστα Πατσαούρα υπάρχει και η παρακάτω προφορική παράδοση. Ο ληστής είχε συμπεθεριάσει με αγραφιώτη βλάχο που κατέβαινε το χειμώνα στη Μεγάλη βρύση με το κοπάδι του. Τις λίρες από τις ληστείες τις παρέδινε για φύλαξη στον πεθερό του, όπου ήταν και η γυναίκα του κόρη του βλάχου. Το 1871 η γυναίκα του αρρώστησε και πέθανε. Τότε ο ληστής κατέβηκε στη Μεγάλη Βρύση  βρήκε τον πεθερό του και του είπε: Το βόδι πάει, η συμπεθεριά χαλάει και θέλω να μου δώσεις τις λίρες. Ο πεθερός του βρέθηκε σε δύσκολη θέση ,αλλά λειτούργησε και αυτός πονηρά. Του είπε, «τρύπωσε μέσα σε μια πατλιά»  να πάω στη Λαμία να πάρω δανεικά και να σου φέρω τις λίρες. Ο Πατσαούρας τον πίστεψε και έμεινε με ένα- δύο συντρόφους κρυμμένος να περιμένει τις λίρες. Ο πεθερός πήγε στη Λαμία και ειδοποίησε το απόσπασμα που κατέφθασε στο μέρος που κρυβόταν ο Πατσαούρας. Ο Πατσαούρας κλήθηκε από τον επικεφαλής  να παραδοθεί, αλλά αυτός άρχισε το τουφεκίδι. Ο συντροφός του σκοτώθηκε, ο ίδιος τραυματίσθηκε και τότε κάλεσε το απόσπασμα να έρθει να τον πάρει. Όταν έφθασε, ο αποσπαματάρχης, ο Πατσαούρας τραυματισμένος φώναξε” έλα ρε τσογλάνι πάρε ένα γαλόνι κι χτύπησε τον αποσπαματάρχη με την κρυμένη πιστόλα». Άμέσως, επί τόπου, σκοτώθηκε ο ληστής. Η εκδοχή αυτή, ήταν που κυριαρχούσε τους επόμενους χρόνους, στους βλαχοποιμένες από γενεά σε γενεά.