Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

Ιστορικά:

Διευθέτηση των θερινών λειβαδιών της Επαρχίας Τριχωνίας του έτους1855


Γράφει ο Θαν. Γιαννακόπουλος, καθηγητής Α.Π.Θ

 

Σε προηγούμενο άρθρο αναφερθήκαμε στα λειβάδια της Ευρυτανίας. Σήμερα θα αναφερθούμε στα θερινά λειβάδια της Επαρχίας Τριχωνίας  (ονομασία που διατηρήθηκε από συστάσεως  του Ελληνικού Κράτους μέχρι το 1927,οπότε μετονομάσθηκε σε Τριχωνίδα) όπως αυτά καταγράφονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους το έτος 1855.Τα θερινά λειβάδια βρίσκονται στη πλευρά της Κυρα-Βγένας δηλαδή του Παναιτωλικού  στην περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου καθώς και μια ομάδα λειβαδιών στο Δήμου Θέρμου. Με τα σύνορα της Επαρχίας Ευρυτανίας να κατεβαίνουν μέχρι τον Αη Βλάση, τα λειβάδια αυτά δεν ήταν αρκετά. Στους τρείς πίνακες που ακολουθούν  αναφέρονται 28 λειβάδια για το Αγρίνιο και 10 περίπου για το Θέρμο. Στο κάθε πίνακα –πρωτόκολλο όπως αποκαλούνταν αναφέρεται το όνομα των κοινοτήτων, του κτηνοτρόφου και των εκμισθωτών, η κατοικία του κτηνοτρόφου, ο αριθμός των ζώων προβάτων, γιδιών ή χοντρών καθώς και άλλες παρατηρήσεις. Αναφέρονται, μεταξύ άλλων: Δήμος Θέρμου, Κοιν Συκιάς-Συκιά 658 πρόβ,793 γίδια 49 χοντρά, Νικάκης  Αιτωλικό 1410 πρόβ, 300 γίδια,  Κοιν Αχόμουρου  746 προβ, 808 γίδια, Κορδολέμης 180 πρόβ, Κοιν Λυκοράχιον 681 προβ, 650 γίδια, 68 χοντρά, Κοιν.Σπαρτιάς, Παμφία, Σπαρτιά 613 προβ.,687 γιδια, κοιν Στριγανιάς 183 προβ, 781 γίδια, 60 χοντρά, Αγρίνιο Κοιν. Αγ. Σοφίας,104 πρόβ, Γ. Καρφής 125 πρόβ,20 γίδια, 6 χοντρά,  Σταμούλας,112 προβ, Τακολάμπρος 526, προβ.13 γίδια, 27 χοντρά, Γαλάνης  Μεγαπάνου  150 προβ,  Ιω. Φούκας 157 προβ, Γεωργ. Φούκας 244 προβ. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποιμένες από την Τριχωνία,  το Καλοκαίρι ανεβαίνουν στα θερινά λειβάδια της Ευρυτανίας. Αντίθετα, το χειμώνα ο κάμπος του Αγρινίου και γενικά της Αιτωλίας δέχεται το μεγαλύτερο όγκο αυτών των ποιμνίων. Με άλλα λόγια, η Τριχωνία και η Ευρυτανία αποτελούσε μια αγροτοποιμενική περιοχή. Μια περιοχή, με ονομαστά κτηνοτροφικά προϊόντα που ακόμη μέχρι σήμερα, τα ακολουθεί η μοναδική παράδοση και η ιστορία του τόπου.