Τα γεγονότα είναι σεβαστά. Τα σχόλια ελεύθερα.

Image description goes here Image description goes here Image description goes here

  

 

 

Από τα διηγήματα του Κωσταντίνου Χατζοπούλου: